71. Impăcarea între cele două cuvinte ale Sfântului Pavel

Pavel a dojenit adesea pe leneşi şi-a zis: „Cel ce nu munceşte, să nu mănânce!” Dar nu s-a oprit aici, ci a adăugat: „Cât despre voi, nu osteniţi a săvârşi binele!”

Iată lucruri – veţi zice – potrivnice unul altuia. Dacă porunceşti ca aceşti oameni să nu mănânce, cum ne poţi îndatora să facem milostenia?

Când Sfanţul Pavel zice: „Cine nu munceşte, să nu mănânce!” el grăieşte către leneşi. Nouă ne spune dimpotrivă: „Nu osteniţi a săvârşi binele!”

Tot aşa facem în viaţa noastră casnică. Când doi se află în nepotrivire, îi luăm pe fiecare, aparte, şi le dăm sfaturi opuse. Adesea dacă un dascăl a asuprit pe un şcolar, tatăl acestuia îl ţine de rău în ascuns, zicându-i: „Nu fii atât de aspru, nu fii atât de tare…” Dar copilului, dimpotrivă, îi zice: „Chiar de te-ar asupri pe nedrept, suferă” – lucrând astfel prin mijloace opuse să capete acelaşi bun rezultat.

Tot astfel, Pavel spunea cerşetorilor sănătoşi, ca să-i îndemne la lucru: „Cine nu munceşte să nu mănânce!” – şi celor ce sunt nehotărâţi în a face milostenie, ca să-i hotărască: „Ci voi, nu osteniţi a săvârşi binele!…”