63. Urmările lăcomiei

„Rădăcina tuturor relelor – zice Apostolul – este iubirea de arginţi”. De aici, neînţelegerile, duşmăniile şi războaiele: de aici, certurile, jignirile, bănuielile , ofensele; de aici, uciderile, tâlhăriile, profanarea mormintelor.

Din pricina lăcomiei oraşele şi satele, drumurile, pustietăţile, munţii, văile, colinele, totul, într-un cuvânt, e plin de sânge şi de crimă. Flagelul nu cruţă nici mările, lăcomia şi asupra   lor   şi-a   purtat   urgia,   piraţii   o   populează   şi necontenit pun la cale o nouă tâlhărie. Prin lăcomie, legile firii   sunt  răsturnate,   îndreptarele  sunt  clătinate,   chiar drepturile omului sunt sfâşiate…

Ce pedeapsă vi s-ar cuveni când pentru a împodobi pietrele şi pământul casei voastre sau dobitoacele fără minte care nici nu înţeleg ce-i aceea împodobire, aruncaţi în mizerie pe fratele vostru, care a avut părtăşie cu voi la bunurile cele fără nume şi pe care Domnul l-a cinstit cu ele?