Notă asupra ediţiei

din „Omilii la Epistola catre Filipeni”

Redăm în volumul de faţă unul din cele paisprezece comentarii al Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistolele Sfantului Apostol Pavel, comentariu tradus în româneşte în 1903 de Arhimandritul Teodosie Atanasiu – ulterior episcop al Romanului (1912 – 1923) – după ediţia apărută la Oxford în 1855.

Deşi relativ necunoscut în publicistica de specialitate, Arhimandritul Teodosie Atanasiu si-a dedicat 22 de ani din viaţă traducerii integrale ale acestor Comentarii, munca lui fiind pozitiv apreciată de cunoscute voci ale vremii.

In ediţia de faţă am operat câteva îndreptări editoriale, menite să uşureze accesul la această traducere: refacerea topicii prin reformularea frazelor construite uneori prea greoi, actualizarea ortografiei, îndreptarea punctuaţiei etc. Pe alocuri am însoţit textul de paranteze drepte, inserate acolo unde existau uşoare neclarităţi, în plus s-au identificat şi actualizat citatele după ediţia din 1988 a Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, abrevierile fiind preluate după varianta editorială a I. P. S. Bartolomeu V. Anania.

Pe fondul absenţei acestor Comentarii în limba română, considerăm justificată recuperarea unor traduceri mai vechi, până ce variantele mai noi îşi vor face apariţia.

EDITORII