Notă asupra ediţiei

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei”

Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la epistolele pauline izvorâte din adâncurile înţelepciunii patristice reprezintă atestarea cea mai veridică a legitimităţii trăirii ortodoxe pentru orice confesiune creştină.
Ediţia în limba română a textului omiliilor Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola întâi către Timotei apare în anul 1911, sub îngrijirea lui Teodor Atanasiu. Textul în limba greacă folosit de traducătorul român este cel al ediţiei englezeşti de la Oxonia (Oxford) din sec. XIX. Teodor Atanasiu foloseşte în traducerea sa ediţia de la Buzău (1854-1856) a Sfintei Scripturi, care totuşi îl nemulţumeşte datorită numeroaselor pasaje neconcordante cu ediţia (Sfântului Efrem Sirul) folosită de Sfântul Ioan Gură de Aur şi pe care Teodor Atanasiu se vede nevoit a le retraduce.
Evoluţiile lingvistice şi traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi au rezolvat problemele care au apărut în prima ediţie a omiliilor la Epistola întâi către Timotei. Pentru ediţia de faţă am folosit textul Sfintei Scripturi (ediţia 1992), aprobată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Folosirea acestei ediţii s-a sprijinit atât pe larga lui cunoaştere în rândul clerului şi credincioşilor, cât şi a concordanţei cu textul folosit de Sfântul loan Gură de Aur.
Întrucât omiliile sunt compuse dintr-o parte exegetică, de analiză sau interpretare verset cu verset a Epistolei întâi către Timotei, şi o parte morală având o anumită tematică, am despărţit aceste două elemente, marcând partea morală printr-un subtitlu legat de conţinut.
Notele de subsol ale acestei ediţii, nu foarte numeroase, aparţin autorului traducerii şi au suferit mici rectificări în ceea ce priveşte forma.
Sperăm ca această ediţie a omiliilor Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola întâi către Timotei să folosească tuturor doritorilor trăirii autentice creştine temeluită pe atâtea secole de creştinism.