admin

Căsnicia creştină

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Căsnicia creştină Un om înţelept, care a spus multe cuvinte de folos, le-a spus şi pe acestea: „Femeia şi bărbatul să se înţeleagă bine între ei” (Parafrază la Înţelepciunea lui Sirah 25, 1). De la început Dumnezeu a avut grijă ca soţii să trăiască în armonie. De aceea vorbeşte despre …

Căsnicia creştinăRead More »

Creşterea copiilor

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Creşterea copiilor Vă rog din suflet şi vă implor să aveţi mare grijă de copiii voştri şi să căutaţi mântuirea sufletului lor. Să urmaţi exemplul lui Iov, care, fiindu-i teamă ca nu cumva copiii lui să păcătuiască fie şi cu cugetul, aducea jertfe şi se ruga mult pentru ei. Să …

Creşterea copiilorRead More »

Iubirea creştină

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Iubirea creştină Domnul a spus: „Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Se găsesc oare doi sau trei adunaţi întru numele Lui? Se găsesc, dar rareori. De altfel nu vorbeşte de o simplă adunare şi unire locală …

Iubirea creştinăRead More »

Bogăţia şi sărăcia

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Bogăţia şi sărăcia Dacă vezi că cineva devine bogat fără s-o merite, nu-l ferici, nu-l invidia, nu te îndoi de sfânta pronie, nu crede că în lumea aceasta se petrece ceva întâmplător şi fără scop. Adu-ţi aminte de parabola bogatului şi a lui Lazăr. Bogatul ajunsese pe crestele bogăţiei şi …

Bogăţia şi sărăciaRead More »

Participarea la slujbele Bisericii

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Participarea la slujbele Bisericii Puţini sunt aceia care vin la biserică. Care este, oare, cauza acestui fenomen? Prăznuim pomenirile sfinţilor şi aproape nimeni nu apare în biserică. Se pare că distanţa îi duce pe creştini la nesârguinţă; sau poate că nu distanţa, ci doar nesârguinţa îi împiedică. Fiindcă, aşa cum …

Participarea la slujbele BisericiiRead More »

Pronia lui Dumnezeu

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Pronia lui Dumnezeu Din ce cauză Dumnezeu nu-l nimiceşte pe vrăjmaşul oamenilor, diavolul, care i-a înşelat pe Adam şi Eva şi continuă să ne războiască sălbatic pe toţi? Este o întrebare şi totodată un reproş al multora. Reproşul aceasta ar fi fost just dacă diavolul ne-ar fi cucerit prin forţă. …

Pronia lui DumnezeuRead More »

Puterea şi slava

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Puterea şi slava Sfântul împărat Constantin cel Mare (324-37), când câţiva oameni au aruncat cu pietre în statuia lui iar alţii l-au îndemnat să-i pedepsească, spunând că a fost distrusă complet faţa statuii, şi-a ridicat privirea, a zâmbit netulburat şi a spus: „Văd că n-am nici o rană. Şi capul …

Puterea şi slavaRead More »

Puterea şi slava

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Puterea şi slava Sfântul împărat Constantin cel Mare (324-37), când câţiva oameni au aruncat cu pietre în statuia lui iar alţii l-au îndemnat să-i pedepsească, spunând că a fost distrusă complet faţa statuii, şi-a ridicat privirea, a zâmbit netulburat şi a spus: „Văd că n-am nici o rană. Şi capul …

Puterea şi slavaRead More »

Rugăciunea

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Rugăciunea Rugăciunea este un lucru foarte bun atunci când se face cu gând curat, adică atunci când Îi mulţumim lui Dumnezeu nu numai pentru că ne dă, dar şi pentru că nu ne dă ceea ce Îi cerem, pentru că şi binele şi răul sunt spre folosul nostru. Aşadar, chiar …

RugăciuneaRead More »

Trufia şi slava deşartă

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Trufia şi slava deşartă Dacă vrei să cuminţeşti un om mândru, nu folosi cuvinte multe. Aminteşte-i doar de firea omenească şi de cuvintele înţeleptului Sirah: Pentru ce se trufeşte cel ce este pământ şi cenuşă? (Eccl. 10, 9) Iar dacă el va spune că pământ şi cenuşă va deveni după …

Trufia şi slava deşartăRead More »

Lupta pentru mântuire

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Lupta pentru mântuire Fraţii mei, nu există oameni mai fericiţi decât cei care moştenesc Împărăţia cerurilor. Şi nu există oameni mai nefericiţi decât cei care o pierd. Dacă cel care este surghiunit de pe pământul ţării sale are parte de compasiunea tuturor, iar cel care pierde moştenirea pământească este considerat …

Lupta pentru mântuireRead More »

Cele două căi

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Cele două căi Nimeni să nu se supere atunci când vede că cei răi şi nedrepţi sunt fericiţi în această viaţă, pentru că răsplata bunătăţii şi a răutăţii nu se face aici, pe pământ. Dacă uneori Dumnezeu ne pedepseşte după faptele noastre, plata aceasta nu este întreagă, ci o pregustare …

Cele două căiRead More »

Deznădejdea şi nepăsarea

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Deznădejdea şi nepăsarea În viaţa creştinului, deznădejdea şi nepăsarea sunt distrugătoare. Pe cel care a căzut în păcat, deznădejdea nu-l lasă să se ridice, iar pe cel care este în picioare, nepăsarea îl face să cadă. Deznădejdea îl lipseşte pe om de bunătăţile pe care le-a dobândit, iar nepăsarea nu-l …

Deznădejdea şi nepăsareaRead More »

Folosul postului

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Folosul postului Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaţilor, mult poate …

Folosul postuluiRead More »