Cele dintai omilii la Facere


Traducere din limba greaca veche si note de Adrian Tanasescu-Vlas
Traducerea a fost efectuata dupa textul editat în PG 54, 581-630

Tiparita cu binecuvântarea
Prea Sfintitului Parinte GALACTION,
Episcopul Alexandriei si Teleormanului

Editura Sophia
Bucuresti, 2004

Cuprins

Cuvantul editorului

Cuvântul întâi
rostit la începutul Patruzecimii despre locul: „La început a facut Dumnezeu cerurile si pamântul”; si despre post si milostenie

Cuvântul al doilea
în care se arata pentru ce în privinta soarelui, si lunii, si cerului, si celorlalte a zis Dumnezeu: „sa fie”, iar în privinta omului: „sa facem”; si ce înseamna: „dupa chipul”

Cuvântul al treilea
ce înseamna: „dupa asemanarea”, si pentru ce, spunând Dumnezeu sa stapânim noi peste fiare, nu stapânim; si ca acest fapt dovedeste multa purtare de grija din partea Lui

Cuvântul al patrulea
ca trei feluri de robie a adus pacatul; si catre cei care asculta cu usuratate, si catre cei ce nu-si cinstesc parintii

Cuvântul al cincilea
ca nu pentru Adam suntem pedepsiti, si ca mai mari sunt bunatatile ce ne-au venit prin el decât relele, daca vom lua aminte la noi însine; si împotriva celor ce trec pe lânga saraci cu nepasare

Cuvântul al saselea
despre pom, daca din el a capatat Adam cunostinta binelui si raului, sau daca avea cunostinta aceasta si mai înainte de a mânca din pom; tot aici si despre postire, si despre faptul ca trebuie a cugeta acasa la cele graite în biserica

Cuvântul al saptelea
de ce se cheama astfel pomul cunostintei binelui si raului, si ce înseamna: „Astazi vei fi cu mine în rai”

Cuvântul al optulea
despre vremea rea din acea zi si despre soborul episcopilor, si despre darea poruncii catre Adam, si ca multa purtare de grija din partea lui Dumnezeu arata primirea Legii de catre iudei

Cuvântul al noualea
despre felul în care trebuie sa-i dojenim, pe frati pentru pacate, si ca trebuie sa ne îngrijim de mântuirea lor; si de ce a fost numit Avram Avraam, si despre numele lui Noe: ca dreptii nu-si primeau numele la întâmplare, ci potrivit iconomiei lui Dumnezeu