Cuvântări împotriva anomeilor. Către iudei


CARTE TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Traducere din limba greacă veche şi note de
Preotul Profesor DUMITRU FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL

BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

BUCUREŞTI – 2007

CARTEA POATE FI CUMPARATA DE AICI

C U P R I N S

Precuvântare

CUVÂNTĂRI ÎMPOTRIVA ANOMEILOR

Cuvântul I
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles. Cuvânt rostit când episcopul nu era de faţă. împotriva anomeilor

Cuvântul II
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles, împotriva anomeilor

Cuvântul III
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles; şi că pogorământul lui Dumnezeu nu-l pot privi nici chiar Serafimii

Cuvântul IV
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles, împotiva anomeilor

Cuvântul V
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles, împotriva anomeilor

Cuvântul VI
La Fericitul Filogonie

Cuvântul VII
Despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles

Cuvântul VIII
La cele rămase de spus împotriva ereticilor, despre judecată şi milostenie; şi la cererea mamei fiilor lui Zevedeu

Cuvântul IX
La Lazăr cel (mort) de patru zile

Cuvântul X
Despre rugăciunile lui Hristos. Împotriva anomeilor

Cuvântul XI
Omilie rostită în Constantinopol. Împotriva anomeilor; despre fiinţa lui Dumnezeu, că este de neînţeles, şi că este de acord Noul Testament cu Vechiul Testament; şi către cei ce lipsesc de la Dumnezeiasca Liturghie

Cuvântul XII
La slăbănogul care era bolnav de treizeci şi opt de ani; şi la cuvintele: „ Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez”

CĂTRE IUDEI

Dovedire către iudei şi elini că Hristos este Dumnezeu. Dovedire din cele spuse despre El de către profeţi în multe locuri

Cuvântul I

Cuvântul II
Către cei ce ţin postul iudeilor şi către iudei. A fost rostit cu cinci zile înainte de postul lor, după ce fusese rostit un alt cuvânt

Cuvântul III
Către cei ce postesc Pastele cel dintâi

Cuvântul IV
Către iudei, la trâmbiţele Paştelui lor. A fost rostit în Antiohia, în Marea Biserică

Cuvântul V

Cuvântul VI

Cuvântul VII

Cuvântul VIII