Dascalul pocaintei – Omilii si cuvantari


Introducere si traducere de
+ IRINEU SLATINEANU
Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea

Rm. Vâlcea – 1996

CUPRINS:

Introducere

Cuvânt chiar si în praznicul a cincizeci de zile trebuie sa ne aducem totdeauna aminte de post. Pentru purtarea de grija a lui Dumnezeu, si cum ca dragostea cea fireasca a parintilor catre fii nu este de neluat in seama, si ca nu numai tatilor, ci si mamelor li s-au poruncit sa puna în rânduiala obiceiurile copiilor. Si la sfârsit despre Anna

Cuvânt despre credinta Annei, despre întelepciunea si blândetea ei ; si despre cinstea datorata preotilor. Trebuie sa ne rugam atunci când începem a prânzi si dupa ce terminam

Cuvânt catre cei ce se aduna la sarbatori, si ce este sarbatoarea. Catre cei ce învinuiesc pronia sau purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru diferentele dintre bogati si saraci în viata aceasta. Despre folosul saraciei, care are din toate partile mai multa dulceata si întarire decât bogatiile. Si despre Anna

Cuvânt cum ca nu ne pedepsim pentru Adam ; ci dimpotriva mai mari sunt cele bune ce au fost aduse prin acela, decât cele de întristare, de vom lua aminte de noi însine. Si împotriva celor ce trec cu vederea pe saraci

Cuvânt despre pomul din rai, daca din el i s-a facut lui Adam cunostinta binelui si a raului sau mai înainte de mâncare din el avea deosebirea aceasta. Despre post ; si despre îndemnul ca si acasa trebuie sa cugetam la cele ce se graiesc în biserica

Cuvânt de ce pomul acela se numea pomul cunostintei binelui si raului ? si ce înseamna : astazi vei fi cu mine în rai

Cuvânt despre dragostea cea desavârsita, despre rasplatirea dupa vrednicie a lucrurilor si despre umilinta

Cuvânt la a doua carte paralipomene unde zice : „S-a înaltat inima lui Ozia”. Si despre smerita cugetare, si cum ca cel cu fapte bune nu trebuie sa se încreada. Si ce rau este mândria

Cuvânt la zisa proorocului Isaia : „Si a fost in anul în care a murit împaratul Ozia, vazut-am pe domnul sezând pe scaun înalt si preaînalt”. Lauda cetatii Antiohiei. Si dovedire dumnezeiasca împotriva celor ce opresc nunta

Cuvânt de lauda a celor ce au venit la biserica, despre buna rânduiala la slujba si despre cuvântul acela ; „Vazut-am pe Domnul sezând pe scaun înalt si praînaltat”

Cuvânt despre primejdia pacatului magulirii. Folosul învinuirii de sine pentru pacatele sale

Cuvânt despre pocainta