Despre marginita putere a diavolului

DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI

DESPRE CĂINŢĂ

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII

CARTE TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA PREAFERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Traducere din limba greaca veche şi note de Preotul Profesor DUMITRU FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
BUCUREŞTI – 2005

CUPRINS

Cuvânt înainte, de P.F. Părinte Patriarh Teoctist

DESPRE MĂRGINITĂ PUTERE A DIAVOLULUI

Omilia I: Împotriva celor care spun ca demonii cârmuiesc faptele oamenilor şi împotriva celor
care se supără din pricina pedepselor trimise de Dumnezeu şi se scandalizează că celor răi le merge bine, şi celor buni le merge rău

Omilia a II-a: Către cei care învinuiesc pe Dumnezeu, spunând : „Pentru ce n-a fost luat din lume diavolul?” Şi că nu ne vătăma cu nimic răutatea lui dacă suntem cu luare-aminte; şi despre pocăinţă

Omilia a III-a: Că din trândăvie vine păcatul şi din sârguinţă, virtutea; şi că pe omul care e cu mintea trează, nu-l pot vătăma nici oamenii răi, nici chiar diavolul; şi dovadă şi din alte multe locuri şi din cele întâmplate lui Adam şi Iov

DESPRE CĂINŢA

I. Către Dimitrie monahul

II. Către Stelehie

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII

I. Către Staghirie, ascetul care era chinuit de demon. Cuvânt de sfătuire

II. Către Staghirie. Tristeţea este mai cumplită chiar decât demonul

III. Cuvânt către Staghirie

COMPARAŢIE ÎNTRE ÎMPĂRAT ŞI MONAH

Comparaţia stăpânirii, bogăţiei şi măreţiei împărăteşti cu monahul, care vieţuieşte în filosofia cea mai adevărată despre Hristos.