Despre necunoaşterea lui Dumnezeu


Despre necunoaşterea lui Dumnezeu

Traducere din limba greacă,
cuvânt înainte şi comentarii:

Walther Alexander Prager

EDITURA HERALD
Bucureşti

Cuprins

Cuvânt înainte

I. A celui între sfinţi, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscop al Constantinopolului, despre necunoaşte¬rea lui Dumnezeu, împotriva anomeenilor, cuvântarea întâi, rostită în timpul plecării episcopului

II. A aceluiaşi, rostită cu multe zile după [întâia] cuvântare contra anomeenilor, după ce între timp a vorbit contra iudeilor, apoi a păstrat tăcerea pe timpul prezenţei episcopilor şi după ce a avut loc comemorarea mai multor martiri32, acum din nou contra anomeenilor în privinţa necunoaşterii lui Dumnezeu, cuvântarea a doua

III. A aceluiaşi, despre necunoaşterea lui Dumnezeu şi despre faptul că serafimii nu pot suporta nici măcar coborârea lui Dumnezeu către ei, cuvântarea a treia

IV. A aceluiaşi, despre necunoaşterea lui Dumnezeu, cuvântarea a patra

V. A aceluiaşi, despre necunoaşterea lui Dumnezeu,
cuvântarea a cincea

Note