Despre Rai şi Scriptură

NESTEMATE ALE LITERATURII PATRISTICE
OMILII

Despre Rai şi Scriptură

Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi

Despre „Şezut-a împărăteasa de-a dreapta Ta”

Introducere şi traducere Preot Victor MANOLACHE

Editura Bizantina

2006

Cuprins:

* Introducere

* Despre Rai şi Scriptură
Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi
Despre „Şezut-a împărăteasa de-a dreapta Ta”