Despre soartă şi providenţă şi alte omilii

OMILII LA SĂRACUL LAZĂR
DESPRE SOARTĂ ŞI PROVIDENŢĂ
DESPRE RUGĂCIUNE
DESPRE VIEŢUIREA DUPĂ DUMNEZEU
şi alte omilii

CARTE TIPĂRITA CU BINECUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Traducere din limba greacă veche şi note
de Preotul Profesor DUMITRU FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

BUCUREŞTI – 2005

CUPRINS

Precuvântare, de P.F. Părinte Patriarh Teoctist

Cuvânt la calende

Omilii la săracul Lazăr

Cuvântul I

Cuvântul II

Cuvântul III

Cuvântul IV

Cuvântul V

Cuvântul VI

Cuvântul VII

Despre soartă şi providenţă

Cuvântul I

Cuvântul II

Cuvântul III

Cuvântul IV

Cuvântul V

Cuvântul VI (Împotriva lăcomiei la mâncare)

Despre rugăciune

Cuvântul I

Cuvântul II

Cuvânt la pilda celui ce datora zece mii de talanţi

Cuvânt la ceea ce s-a spus: Părinte, dacă este cu putinţă

Cuvânt despre vieţuirea după Dumnezeu

Omilie la (vindecarea) slăbănogul(ui) coborât prin acoperiş

Omilie împotriva celor ce n-au venit la biserică
(La începutul Faptelor Apostolilor – I)

Omilie la titlul Faptelor Apostolilor
(La începutul Faptelor Apostolilor – II)

Cuvânt despre folosul citirii Scripturii
(La începutul Faptelor Apostolilor – III)

Cuvânt despre pricina pentru care se citesc Faptele Apostolilor în timpul Rusaliilor (La începutul Faptelor Apostolilor – IV)

Despre anatemă
Cuvine-se să ne învăţăm a nu aduce sub blestem nici pe cei vii, nici pe cei morţi