Din ospatul Stapanului

Introducere, traducere, note şi comentarii de IRINEU SLĂTINEANU

Editura Adonai

1995


Cuprins

Cuvânt – Către cei ce cred că diavolii ocârmuiesc cele omeneşti şi se necăjesc pentru pedepsele lui Dumnezeu

Cuvânt – La Serafim

Cuvânt – Că de folos este să fie neluminate proorociile cele pentru Hristos

Cuvânt – La neluminarea scripturii celei vechi

Cuvânt – Către cei ce au lăsat biserica si s-au dus la alergările de cai şi la teatre

Cuvânt – Cum că este primejdios a merge la teatre imorale care provoacă la desfătări

Cuvânt – Către cei ce lasă slujbele bisericeşti si se duc la petreceri

Cuvânt – La cuvântul ce zice: „Şi era tot pământul o gură şi o limbă tuturor”

Omilie- Despre pocăinţă si despre cei ce pleacă de la Sfânta Liturhie