In deşert se tulbură tot muritorul!


ÎN ROMÂNEŞTE DE
PR. D. FECIORU

Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române

Bucureşti, 1944

Pagini alese din Sf. Părinţi nr. 20

„In deşert se tulbură tot muritorul!”