Omilii la epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel

A CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELE NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE FILIPENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL

EDITURA ICOS 1998

Din mila lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Hrisostom,
cu purtarea de grijă a Preasfintitului Episcop Vicar Vasile
Someseanul şi cu cheltuiala credincioşilor iubitori de cărţi
bisericeşti de la Fundaţia „PRISON FELLOWSHIP ROMÂNIA”
apărut-a această carte în anul mântuirii 1999, după o tălmăcire in
româneşte datând din 1903, a arhimandritului Theodosie
Athanasiu, care mai apoi a fost episcop al Romanului.

Cuprins

Nota asupra ediţiei

Predoslovie

Omilia I-a (Despre milostenie)

Omilia II-a (Despre milostenie)

Omilia III-a (Contra bogăţiilor)

Omilia IV-a (Pentru pomenirea răposaţilor la sfintele slujbe)

Omilia V-a (Pentru virtutea milosteniei)

Omilia VI-a (Despre umilinţă)

Omilia VII-a (Contra iubirii de argint)

Omilia VIII-a (Fără virtute omul e mai rău decât animalele)

Omilia IX-a (Contra cârtirii în săvârşirea faptelor bune)

Omilia X-a (Pentru înlesnirea celor necesare preoţilorşi contra celor ce-i bârfesc)

Omilia XI-a (Excesul în orice este vătămător. Excesul este rezultatul unei voinţi greşite)

Omilia XII-a (Despre pocăinţă)

Omilia XIII-a (Apostolii şi toţi drepţii suni modele demne de urmat)

Omilia XIV-a (Despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu)

Omilia XV-a (Răutatea este duşmanul nostru iară virtutea prietenul cel mai bun)

Omilia XVI-a (Lenevirea de aici cauzează pedeapsa de dincolo)