Omilii la Epistola catre Romani

OMILII LA EPISTOLA CĂTRE ROMANI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL

Traducere de
P. S. Teodosie Atanasiu,
revizuită şi îngrijită de
Cezar Păvălaşcu
şi Cristian Untea

EDITURA CHRISTIANA
BUCUREŞTI – 2005

CUPRINS

Notă asupra ediţiei

PROLOG
[Fiecare este dator a-i învăţa pe cei ai casei sale]

OMILIA I
[Despre dragostea lui Dumnezeu]

OMILIA II
[Despre credinţă]

OMILIA III
[Despre îndelunga răbdare]

OMILIA IV
[Despre păcatul homosexualităţii]

OMILIA V
[Despre judecată şi osândă]

OMILIA VI
[Dascălii să se ostenească în fapte bune,nu numai în cuvânt]

OMILIA VII
[Să nu purtăm duşmănie fratelui ce progresează duhovniceşte]

OMILIA VIII
[Se cade a-L slăvi pe Dumnezeu prin fapte]

OMILIA IX
[Să ne punem nădejdea în Dumnezeu]

OMILIA X
[Cel păcătos este înclinat spre mânie]

OMILIA XI
[Împotriva lăcomiei şi a iubirii de argint]

OMILIA XII
[Trebuie să fugim de relele mici, fiindcă cele mari din cele mici se nasc]

OMILIA XIII
[Numai omul virtuţii trăieşte, cel păcătos este deja mort]

OMILIA XIV
[Numai omul cel virtuos trăieşte, cel păcătos este deja mort]

OMILIA XV
[Despre dragostea pentru Hristos]

OMILIA XVI
[“Aş fi poftit eu însumi a fi anatema”]

OMILIA XVII
[Despre deşertăciune]

OMILIA XVIII
[Despre mulţumire]

OMILIA XIX
[Nu trebuie să ne sprijinim pe faptele strămoşilor, ci mai degrabă pe ale noastre]

OMILIA XX
[A-L cunoaşte pe Dumnezeu e începutul înţelepciunii, a nu-L cunoaşte e începutul nebuniei]

OMILIA XXI
[Despre ospitalitate]

OMILIA XXII
[Nu trebuie a răsplăti răului cu răul]

OMILIA XXIII
[Despre dragostea desăvârşită]

OMILIA XXIV
[Mama tuturor relelor este beţia]

OMILIA XXV
[Dovadă despre existenţa iadului]

OMILIA XXVI
[Simplitatea şi neştiinţa nu ne împiedică să cunoaştem adevărul]

OMILIA XXVII
[Creştinii trebuie să-şi iubească până şi duşmanii]

OMILIA XXVIII
[Sf. Scriptură e călăuza cea mai sigură a vieţii creştine]

OMILIA XXIX
[Cum trebuie să fie un dascăl adevărat]

OMILIA XXX
[Iarăşi despre ospitalitate]

OMILIA XXXI
[Singur Dumnezeu poate cerceta]

OMILIA XXXII
[Laude adresate Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor,pe care şi noi se cade a-l urma]