Omilii la parabola despre saracul Lazar si bogatul nemilostiv

Traducere din limba greaca veche si note de Adrian Tanasescu-Vlas

Tiparita cu binecuvântarea PS GALACTION, Episcopul Alexandriei si Teleormanului

Editura Sophia Bucuresti, 2002

Cuprins

Cuvânt rostit în Antiohia, a doua zi dupa Calende, împotriva betivilor, si a celor ce merg la cârciumi, si fac dantuiri în cetate; si ca dascalul nu trebuie sa lepede pe ucenicii sai, chiar daca deocamdata nu i se supun; si despre saracul Lazar si bogat

Al doilea cuvânt despre Lazar, si ca sufletele celor morti de moarte naprasnica nu se fac draci, si despre judecata si milostenie

Al treilea cuvânt despre Lazar, si de ce nu a zis Avraam:“ai primit cele bune in viata ta”, ci: :”ai luat”, si de ce dreptii cad de multe ori în primejdii, iar pacatosii scapa de acestea

Al patrulea cuvânt despre bogat si Lazar; si ca constiinta obisnuieste sa ne aminteasca pacatele vechi; si despre Iosif

Despre spusa Apostolului: „Fratilor, despre cei ce au adormit nu voim sa fiti întru nestiinta, ca sa nu va întristat”, si despre Iov si Avraam

Despre cutremur si despre bogat si Lazar, si de unde vine robia

Catre cei ce pleaca la alergarile de cai, si la cuvântul Evangheliei: „Intrati prin usa cea strâmta, ca larga este usa si lata calea ce duce la pierzare, si multi sunt cei ce intra printr-însa”, si sfârsitul tâlcuirii la bogat si Lazar

COMANDĂ CARTEA ONLINE