Omilii si cuvantari despre educatia copiilor

Traducere: Pr.Marcel Hanches

Apare cu binecuvantarea

PS Lucian Lugojanul

Editura Marineasa

Timisoara

2005

Cuprins

Cinci cuvantari despre Ana si Samuel ( PG 54, 631-676)

Cuvantul I

Trebuie şi în perioada de la Paşti până la Rusalii, şi întotdeauna, să ne amintim de post; şi că nu doar vremea postului, ci şi aducerea aminte de el este de folos; despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi că iubirea firească a părinţilor pentru copii nu este, pe lângă celelalte, doar o mică parte a ei [a purtării de grijă a lui Dumnezeu](1); şi nu doar taţilor, ci şi mamelor li s-a rânduit să-şi educe copiii; la sfârşitul cuvântului [se vorbeşte] despre Ana.

Cuvantul II

Despre credinţa şi filosofia şi blândeţea Anei; despre cinstea faţă de preoţi şi că trebuie să ne rugăm şi când începem masa şi când o terminăm.

Cuvantul III

Despre alăptarea lui Samuel şi că folositor lucru este a întârzia naşterea de copii şi că primejdios şi nesigur [pentru mântuirea noastră] este a nu purta grijă de prunci.

Cuvantul IV

Către cei care părăsesc slujbele si se duc la teatru; nu numai că petrecerea în biserică este mai de folos decât cea de la teatru, ci şi mai plăcută. A doua cuvântare despre rugăciunea Anei şi că trebuie necontenit să ne rugăm si în tot locui fie că suntem în piaţă, pe drum sau în pat.

Cuvantul V

Către cei care vin la biserică doar în sărbători şi când este [adevărata] sărbătoare; către cei care învinovăţesc pronia lui Dumnezeu din cauză că în această viată există şi bogaţi şi săraci; că cel mai de folos lucru este sărăcia şi aceasta aduce totdeauna mai multă desfătare şi neprimejduire decât bogăţia; despre Ana.


Omilia IX din Comentariul la epistola I catre Timotei ( PG 62, 543-548)

„Femeia să se înveţe în linişte cu toată supunerea, femeii să înveţe [pe altul] nu-i îngădui, nici să-1 stăpânească pe bărbat, a să fie întru linişte. Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată a călcat [porunca]. Dar se va mântui prin naşterea de prunci, dacă ei vor rămâne în credinţă si în dragoste şi în sfinţire dimpreună cu întreaga înţelepciune”(ITim. 2,11-15).

Omilia XXI din Comentariul la epistola catre Efeseni ( PG 62, 149-156)

„Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru Domnul, căci aceasta este drept. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta — care este cea dintâi poruncă cu făgăduinţă — ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”(Ef 6,1-3).

Omilia IX din Comentariul la epistola catre Coloseni ( PG 62, 359-366)

“Cuvântul lui Hristos să locuiască cu îmbelşugare întru voi, învăţându-vă toată înţelepciunea şi povăţuindu-vă în psalmi şi în imne şi în cântări duhovniceşti, cântând prin har în inimile voastre Domnului. Şi tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi întru numele Domnului Iisus, mulţumind prin El lui Dumnezeu şi Tatăl” (Col 3,16-17).

Adevarata educatie a copiilor