Omiliile despre pocainta


CARTE TIPARITA CU BINECUVANTAREA PREA FERICITULUI PARINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

TRADUCERE DIN LIMBA GREACA DE
PREOTUL PROFESOR DUMITRU FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
BUCURESTI – 1998


CUPRINS

OMILIA INTAI
Despre pocăinţă

OMILIA A DOUA
Despre tristeţea împăratului Ahab şi despre Iona profetul

OMILIA A TREIA
Despre milostenie şi la Cele zece fecioare

OMILIA A PATRA
Despre pocăinţă şi rugăciune

OMILIA A CINCEA
La Profeţii Iona, Daniel şi la Cei trei tineri (rostită la începutul Postului Mare)

OMILIA A ŞASEA
Rostită în a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile

OMILIA A ŞAPTEA
Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie.In acest cuvânt şi minunata istorie a lui Rahav

OMILIA A OPTA
Despre pocăinţă

OMILIA A NOUA
Despre pocăinţă. Către cei ce pleacă de la Sfânta Liturghie…
(Despre pocăinţă. Şi către cei ce pleacă de la Sfânta Liturghie, în care şi despre Sfânta Masă şi despre Judecata viitoare)