Problemele vieţii


Traducere de Cristian Spătărelu şi
Daniela Filioreanu

Carte tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Părinte GALACTION,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Editura Cartea Ortodoxă
EDITURA EGUMENIŢA

CU MULŢUMIRI EDITURII PENTRU DARUL FĂCUT

CARTEA POATE FI COMANDATA DE AICI


Cuprins

Cuvânt introductiv

Voile lui Dumnezeu

Roadele necazurilor

Fiarele sălbatice ale patimilor

Chinurile iadului

Fericirea raiului

Căile pocăinţei

Întâmpinarea morţii

Căsnicia creştină

Creşterea copiilor

Iubirea creştină

Îmbuibarea pântecelui şi beţia

Bogăţia şi sărăcia

Participarea la slujbele Bisericii

Pronia lui Dumnezeu

Puterea şi slava

Rugăciunea

Trufia şi slava deşartă

Smerenia

Grija faţă de suflet

Lăcomia

Invidia

Ura şi duşmănia

Tristeţea şi mâhnirea

Mânie şi furie

Răbdarea şi îndelungata-răbdare

Milostenia

Virtute şi răutate

Bunătatea şi blândeţea

Lupta pentru mântuire

Cele două căi

Deznădejdea şi nepăsarea

Folosul postului

Cuvinte de folos şi poveţe

Ce trebuie să facă un creştin ca să moştenească Împărăţia cerurilor