Talcuiri la Epistola a doua catre Timotei, Tit, Filimon

TÂLCUIRI LA

EPISTOLA A DOUA CĂTRE TIMOTEI,

EPISTOLA CĂTRE TIT,

EPISTOLA CĂTRE FILIMON
ale Sfântului Apostol Pavel

nemira


2005

Cuprins

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI A DOUA CĂTRE TIMOTEI A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI

OMILIA I

Precum nu există om nemuritor, tot aşa nu se poate găsi vreun om lipsit de supărare în această viaţă, şi că o singură supărare este folositoare, aceea venită prin păcat. Despre milostenie

OMILIA II

Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urâtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm, ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm. Căci Dumnezeu prin toţi lucrează pentru mântuirea poporului, iar proaducerea jertfei aceeaşi este, fie că are viaţă curată sau necurată cel ce proaduce

OMILIA III

Despre judecată. Lăcomia se judecă nu după mărimea ei, ci după intenţie. Nu trebuie a cerceta păcatele altora, ci pe ale noastre

OMILIA IV

Adevărata slavă, şi în veacul de fată, şi în cel viitor, numai sfinţii o au. Despre slava apostolului şi cea a lui Nero

OMILIA V

Contra lăcomiei. Mustrarea cugetului este pentru cel lacom o mare şi veşnică tortură

OMILIA VI

Despre valoarea milosteniei şi necurăţia avariţiei

OMILIA VII

Cel ce se învaţă a-i dispreţul pe oameni, cu uşurinţă Îl va dispreţui şi pe Dumnezeu. Împotriva iubitorilor de arginţi. Despre adevărata prietenie. Calităţile necesare femeilor văduve

OMILIA VIII

Despre iconomia divină. Că aici cei drepţi se găsesc în necazuri, iar păcătoşii în bucurie, fără ca virtutea să rămână nerăsplătită, iar păcatul, nepedepsit. Cele despre Dumnezeu sunt necuprinse de mintea noastră. Nu trebuie să acordăm atenţie ghicitorilor

OMILIA XI

Trebuie a dispreţui cele vremelnice şi a suferi cu răbdare pentru Dumnezeu

OMILIA X

Cel ce dispreţuieşte cele ale sale pentru Dumnezeu, ia cele ale lui Dumnezeu. Este nevoie de silnicie sau de violenţă pentru câştigarea virtuţii, multe fiind piedicile în calea noastră spre Dumnezeu

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE TIT A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI

OMILIA I

Despre cum trebuie să fie dascălii şi cum că ucenicii lor trebuie a li se supune şi a nu-i osândi, de i-ar vedea cumva căutând mai mult liniştea trupească

OMILIA II

Nu trebuie să dorim dori slava oamenilor şi că acela care este cucerit de această dragoste cade din slava lui Dumnezeu şi este mai robit decât toţi robii

OMILIA III

Nimic altceva nu este necurat, decât numai păcatul, lăcomia şi cele de acest fel, pe când cele aparent necurate, numai cu numele sunt aşa, nu însă şi în realitate

OMILIA IV

Despre slugi, cum că nimic nu-i vatămă spre virtute, dacă au aceasta în vedere; iar ca mărturie relevantă este virtuosul Iosif, cel aruncat în temniţă

OMILIA V

Despre mulţumire, despre sfătuirea şi îngrijirea faţă de fraţi, şi că nu trebuie a ne neglija pe noi şi pe cei deopotrivă cu noi

OMILIA VI

Despre milostenie. Pentru care Stăpânul nostru şi ucenicii erau hrăniţi de către femei. Că aceia care se îmbogăţesc lesne pot cădea. Cum că trebuie a nădăjdui în Dumnezeu

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE FILIMON A CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR, ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI

Prolog

OMILIA I

Trebuie a-i ierta pe cei care ne greşesc şi a aştepta de la Dumnezeu iertarea propriilor greşeli. Să nu-i preferăm pe oameni înaintea lui Dumnezeu şi să ne mărturisim păcatele

OMILIA II

Noi trebuie a le ierta pe slugi şi a nu le aduce în deznădăjduire. Despre smerenie, despre cei trei tineri şi despre prorocul Daniel

OMILIA III

Despre rugăciune, cum că este un mare bun şi că trebuie a cere rugăciunile preoţilor, şi a face cele vrednice de binecuvântare. Că Dumnezeu este bun şi iubitor de oameni