Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei

Tâlcuiri la
EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE TIMOTEI
a Sfântului Apostol Pavel

Nemira

Bucuresti

2005

Cuprins

Cuvânt înainte

Notă asupra ediţiei

Prolog

OMILIA I
Despre credinţă, zădărnicia raţionalizării, şi împotriva celor ce sustin ideea predestinării

OMILIA II
Slava şi plăcerea adevărată se găsesc numai în cele duhovniceşti, iar nu în cele trupeşti

OMILIA III
Trebuie să iubim pe Hristos ca pe un prieten adevărat — însă noi acum îl urâm şi dispreţuim; trebuie să iubim pe vrăjmaşi şi să le facem bine

OMILIA IV
Când noi vieţuim precum se cuvine, aducem slavă lui Dumnezeu; despre frumuseţe, împotriva femeilor care se împodobesc

OMILIA V
Împotriva celor ce se apropie foarte rar de Sfintele Taine

OMILIA VI
Nu trebuie să blestemăm şi să dorim răul duşmanilor noştri, ci să ne rugăm cu căldură pentru ei, căci prin aceasta nouă înşine ne facem bine, şi imităm pe Dumnezeu

OMILIA VII
Contra femeilor ce se împodobesc, şi a celor conduşi de dorinţa îmbogăţirii

OMILIA VIII
Contra femeilor ce se împodobesc, şi a fecioarelor din monahism

OMILIA IX
Povăţuiri date părinţilor pentru creşterea copiilor

OMILIA X
Despre viaţa cea bună şi virtuoasă, şi despre judecata viitoare

OMILIA XI
Despre puţina importanţă a celor prezente, şi despre dobândirea şi folosul celor viitoare

OMILIA XII
Virtutea necesită osteneli; virtutea după adevăr este bună, iar nu bogăţia

OMILIA XIII
Împotriva îmbuibării pântecelui şi a desfătărilor ce se obţin prin multe feluri

OMILIA XIV
Laude aduse monahismului

OMILIA XV
Despre deşertăciunea celor prezente, importanţa celor viitoare, şi cum putem imita pe Dumnezeu. Despre dragostea lui Hristos către noi, care, mai ales, se arată din Sfânta împărtăşire

OMILIA XVI
Mustrare către cei ce nu slujesc lui Dumnezeu pe cât pretind ei a fi slujiţi de slugile lor

OMILIA XVII
Împotriva iubirii de argint, şi că adevărata libertate înseamnă a se stăpâni cineva de patimi

OMILIA XVIII
Credinţa este ca o piatră puternică, împotriva iubirii de argint