Despre rugaciune

Către cei ce lasă slujbele bisericeşti si se duc la petreceri

CUVÂNT Către cei ce lasă slujbele bisericeşti si se duc la petreceri. Cum că mult mai folositoare este petrecerea în biserică decât zăbava la teatre si mult  mai dulce. Despre al doilea cuvânt la rugăciunea Anei; si cum că trebuie a ne ruga adeseori în tot locul, chiar de vom fi în târg, pe cale, …

Către cei ce lasă slujbele bisericeşti si se duc la petreceriRead More »

Omilia 7

Cateheza aceluiaşi despre faptul că moaştele sfinţilor mucenici sunt prilej de mare folos pentru noi. Că trebuie să dispreţuim toate ale vieţii de acum şi să ne alipim de cele duhovniceşti; că mare bine este rugăciunea şi milostenia. Către neofiţi 1. Arătând iubitorul de oameni, Dumnezeu, întru tot deosebită purtare de grijă (1) faţă de …

Omilia 7Read More »

Omilia 8

Urările de bun venit ale aceluiaşi şi lauda celor care au venit din împrejurimile Antiohiei. Că toţi drepţii, primind făgăduinţe materiale,au cugetat cele înţelegătoare în locul celor materiale, iar noi, dimpotrivă, primind făgăduinţa celor înţelegătoare, stăm gură-cască la cele materiale. Şi că se cuvine ca şi dis-de-dimineaţă şi seara să ne sârguim să facem în …

Omilia 8Read More »

79. Rugăciunea

Să ne asemuim celor ce zidesc case. Când au de ridicat pereţi de cărămidă, ţinând socoteală de şubrezenia acestor materiale, ei întăresc clădirea cu bârne lungi de lemn. Şi nu le aşează departe unele de altele, ci la distanţă mică, pentru ca prin desimea lor să facă bună legătură între cărămizi. Faceţi şi voi la …

79. RugăciuneaRead More »