71. Impăcarea între cele două cuvinte ale Sfântului Pavel

Pavel a dojenit adesea pe leneşi şi-a zis: „Cel ce nu munceşte, să nu mănânce!” Dar nu s-a oprit aici, ci a adăugat: „Cât despre voi, nu osteniţi a săvârşi binele!” Iată lucruri – veţi zice – potrivnice unul altuia. Dacă porunceşti ca aceşti oameni să nu mănânce, cum ne poţi îndatora să facem milostenia? …

71. Impăcarea între cele două cuvinte ale Sfântului PavelRead More »

72. Nu certaţi pe cei săraci pentru nelucrarea lor

De ce – va zice careva – Pavel, scriind către Tesaloniceni a alcătuit această lege: „Cine nu munceşte, să nu mănânce?” Ca înşivă să înţelegeţi acest îndreptar – şi să împliniţi vorbele apostolului nu numai săracului, ci încă şi vouă înşivă. Voi grăi, oare, un lucru nepotrivit şi izbitor? Vă veţi supăra, ştiu – totuşi …

72. Nu certaţi pe cei săraci pentru nelucrarea lorRead More »

76. Temeiul postului

Nu-i  nici  o  vinovăţie  să mănânci.  Domnul  fie slăvit!… Ceea ce strică este pofta nesăţioasă, îmbuibarea peste ceea ce trebuie, umflarea stomacului până la refuz. Tot aşa cu vinul. A-l folosi cu măsură, nu-i nici o greşeală. Greşeala  e   a   te  da   beţiei   şi   a   fi   necumpătat,   a-ţi perverti    folosinţa   minţii.    Dacă   slăbiciunea   voastră trupească …

76. Temeiul postuluiRead More »

77. Nu vom posti cu prisosinţă,de nu ne vom feri de tot păcatul

Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Prin care? Veţi zice. De vedeţi un sărac, aveţi milă de el, un duşman, împăcaţi-vă cu el, un prieten înconjurat de bun nume, nu-l invidiaţi, o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai gura voastră să postească, ci şi ochiul, şi urechea, şi picioarele, şi mâinile, şi toate mădularele trupului vostru. Mâinile …

77. Nu vom posti cu prisosinţă,de nu ne vom feri de tot păcatulRead More »

78. Fiecare zi ar trebui să fie sărbătoare pentru creştin

Dumnezeu porunci Iudeilor să ţină numai trei sărbători. Nouă, să ţinem fără încetare, de vreme ce pentru noi fiecare zi este o zi de sărbătoare. Ca să vă lămuresc că aşa este, vă voi arăta temeiul sărbătorilor noastre, şi veţi vedea cum că este sărbătoare în toate zilele. Cea dintâi dintre sărbătorile noastre este Bobotează. …

78. Fiecare zi ar trebui să fie sărbătoare pentru creştinRead More »

79. Rugăciunea

Să ne asemuim celor ce zidesc case. Când au de ridicat pereţi de cărămidă, ţinând socoteală de şubrezenia acestor materiale, ei întăresc clădirea cu bârne lungi de lemn. Şi nu le aşează departe unele de altele, ci la distanţă mică, pentru ca prin desimea lor să facă bună legătură între cărămizi. Faceţi şi voi la …

79. RugăciuneaRead More »

81. Cercetarea conştiinţei

Trebuie totdeauna să avem privirile întoarse către judecătorul nostru – şi să facem pentru greşelile noastre ceea ce facem pentru cheltuielile noastre. De îndată ce ne sculăm din pat, mai înainte de a pleca spre vreuna din treburile noastre, fie cele obşteşti, fie cele casnice, dacă vreţi, chemăm    servitorul    şi-i    cerem    socoteala   de cheltuielile ce-a …

81. Cercetarea conştiinţeiRead More »

83. Despre viaţa pustnică

Vedeţi pe pustnicii munţilor? Ei şi-au părăsit casa, familia, toate rangurile lor, s-au aşezat afară de lume, s-au îmbrăcat în sac, se culcă pe cenuşă, se închid în chilii strâmte – şi încă nemulţumiţi cu asemenea asupriri, ei îşi trimit asupră-le postul şi foamea. De v-aş porunci să faceţi şi voi la fel, nu veţi …

83. Despre viaţa pustnicăRead More »

84. Virtutea e cu putinţă, oricare ar fi starea cuiva

Unul străluceşte în sărăcie, altul în bogăţie. Ilie în sărăcie, Avraam în bogăţie. Mergeţi către starea care vi se pare mai lesnicioasă şi mai bine potrivită pentru voi. Unul străluceşte în căsătorie – Avraam, altul în feciorie, – Ilie. Urmaţi calea pe care o vreţi – şi una şi alta duce la cer. Unul străluceşte …

84. Virtutea e cu putinţă, oricare ar fi starea cuivaRead More »

85. Sfaturi soţilor creştini

Spuneţi tinerei voastre soţii cu glasul cel mai gingaş din lume: „Te-am luat, scumpă copilă, ca tovarăşă a vieţii mele, te-am chemat să împărţi cu mine sarcinile cele mai cinstitoare şi mai trebuitoare, naşterea de copii, îndrumarea unei case. Ce-ţi voi cere, aşadar?” Inainte de a-i spune, vorbeşte-i de dragostea ta, căci nimic nu sensibilizează …

85. Sfaturi soţilor creştiniRead More »