DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (II)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII”

1. Cele spuse mai sus au fost îndestulătoare să-ţi arate că Dumnezeu îţi poartă de grijă şi că, prin boala ta, te încearcă nu fiindcă te duşmăneşte şi te urăşte, ci fiindcă te iubeşte foarte mult.
Dar pentru că spuneai că suferinţa ta are şi o altă înfăţişare, că diavolul îţi strecoară în minte gândul de a te omorî, aruncându-te în mare, sau în prăpastie, sau de a-ţi sfârşi viaţa aceasta într-un alt chip asemănător, vreau să-ţi vorbesc puţin despre astfel de gânduri.
Gândul acesta nu vine numai de la diavol; vine şi de la tristeţea ce te-a cuprins, şi mai mult de la ea decât de la diavol, şi poate că numai de la ea. Aceasta se vede de acolo că multor oameni, care nu sunt stăpâniţi de demoni, le vin în minte astfel de gânduri numai pentru că tristeţea s-a abătut peste sufletele lor. Scoate din minte şi alungă din suflet tristeţea, şi demonul nu va mai avea nici o putere, nu numai să te înduplece să săvârşeşti o astfel de faptă, dar nici măcar să-ţi bage în cap astfel de gânduri. După cum hoţii pot, cu multă uşurinţă, să fure lucrurile din casă şi să ucidă pe stăpânii casei după ce s-a înnoptat şi s-a stins lumina, tot astfel şi diavolul, după ce răspândeşte în suflet, în loc de noapte şi întuneric, tristeţea, încearcă să răpească toate gândurile care păzesc sufletul pentru ca, o dată ce l-a pustiit şi l-a lăsat neajutorat, să-l umple cu nenumărate răni. Dar dacă prin nădejdea în Dumnezeu alungi întunericul, alergi la Soarele dreptăţii şi grăbeşti să se statornicească în sufletul tău razele Lui, atunci toată tulburarea propriilor tale gânduri se mută de la tine la tâlhar, la diavol; tot aşa păţesc şi răufăcătorii: când îi prinzi asupra faptului şi aprinzi lumina, tremură, îi apucă ameţelile, se frământă. Ar putea însă cineva să mă întrebe:
– Cum poţi scăpa de tristeţe dacă n-ai scăpat mai întâi de diavolul care o pricinuieşte?
– Nu-i diavolul cel care pricinuieşte tristeţea, ci tristeţea face puternic pe diavol şi ne bagă în cap gândurile cele rele. În privinţa aceasta, martor îrni este Fericitul Pavel. A scris corintenilor nu de teama demonilor, ci de teama unei tristeţi prea mari, ca să se poarte corintenii pe viitor cu mai mult blândeţe cu păcătosul care săvârşise acele păcate, „pentru ca nu cumva să fie doborât de mai multă tristeţe unul ca acela” .
Dacă vrei, să presupunem că diavolul continuă să te stăpânească, dar că tristeţea a fost izgonită din sufletul tău. Ce vătămare va mai fi? Ce rău, mare sau mic, îţi mai poate pricinui diavolul? Tristeţea însă îţi va pricinui multe necazuri, chiar când nu te apucă furiile, când nu te stăpâneşte diavolul, nu ştim oare că majoritatea celor care s-au spânzurat, care s-au omorât cu sabia, care s-au înecat în râuri sau care s-au sinucis în alt chip, au fost împinşi de tristeţe la aceste morţi silnice? Dacă unii dintre ei sufereau şi de boala „ducă-se pe pustii” când s-au omorât, apoi pieirea lor nu trebuie pusă pe seama dracilor, ci a tiraniei şi a silniciei tristeţii.
– Dar cum este cu putinţă să nu te întristezi?
– Dacă părăseşti ideea pe care o are mulţimea despre această boală şi te gândeşti la cele cereşti. Toată lumea socoteşte că boala aceasta este ceva groaznic; de asta ai şi tu aceeaşi părere. Dar dacă, eliberându-te de această părere neîntemeiată şi greşită, vei cerceta boala în ea însăşi, vei vedea că ea nu constituie o pricină de tristeţe, lucru pe care de altfel l-am şi demonstrat adeseori până acum.
Socot că te tulburi şi eşti abătut şi din altă pricină: vezi pe fraţii din mănăstire, pe cei de aceeaşi vârstă cu tine, veseli şi cu îndrăznire faţă de fraţi.
În privinţa aceasta, iată ce pot să-ţi spun: dacă ţi-ai petrece toată vremea în desfrâu, în jocul cu zaruri şi în chefuri, în timp ce ei trăiesc în înfrânare, în cumpătare şi duc o viaţă plină de înţelepciune, da, atunci ai avea tot dreptul să te întristezi. Dar dacă tu mergi pe acelaşi drum ca şi ei, pentru ce să te întristezi?
De aş vorbi altcuiva, unui om care se mândreşte repede, aş trece sub tăcere cele ce vreau să spun; dar pentru că sunt pe deplin încredinţat că, şi dacă ţi-ar aduce cineva nenumărate laude şi te-ar admira, nu numai că nu te-ai mândri, ci şi atunci te-ai socoti printre cei din urmă, pentru asta îţi voi spune tot ce gândesc, fără să-ţi ascund ceva.
Aud că ai propăşit atât de mult în credinţă, încât poţi să te iei la întrecere nu cu copiii, ci cu bărbaţii cei mari şi minunaţi. Se spune că nu eşti cu nimic mai prejos de ei nu numai în privinţa postului – poate fi altfel, când te hrăneşti zi de zi numai cu pâine şi cu apă? -, nu numai în privinţa timpului petrecut în privegheri, dar şi pentru că, întocmai ca acei bărbaţi minunaţi, nu dormi deloc nopţi întregi, în ceea ce priveşte purtarea ta de fiecare zi, se spune că pe mulţi din ei i-ai lăsat în urmă. Aud pe cei care vin din mânăstirea ta spunând că-ţi petreci toată vremea în rugăciuni şi lacrimi. După cum cei care au făcut făgăduinţa să tacă, sau care se închid singuri în chilii nu rostesc nimănui nici un cuvânt, tot aşa se spune că faci şi tu, cu toate că trăieşti între atâţia oameni. Cei ce povestesc se cutremură de zdrobirea inimii tale, de lipsa de grijă pentru propria ta persoană şi de suferinţa ta; pe mulţi de aici cele istorisite despre tine i-au întors la căinţă. „Nu se uită, spun aceştia, la nimeni din cei care intră în mănăstire, nici nu pune capăt necontenitelor lui nevoinţe; adeseori ne temem să nu-şi piardă vederea din pricina plânsului, să nu-l lovească durerile de cap din pricina privegherii şi râvnei nepotolite şi necontenite pentru citirea Sfintelor Scripturi”.

2. Te întristezi deci şi te tulburi că diavolul te chinuie cumplit şi groaznic, cu toate că, prin felul tău de vieţuire, ai depăşit pe cei de o vârstă cu tine şi ai întrecut pe cei care merg pe acelaşi drum cu tine? Dar oare nu pe bună dreptate spuneam că tristeţea aceasta este numai o părere şi că, dacă o cercetăm bine, vedem că ea cuprinde în sine multe pricini de bucurie? Spune-mi, te rog, ce folos ai avea dacă n-ai fi bolnav de ducă-se pe pustii, dar ai duce o viaţă destrăbălată? Şi, dimpotrivă: ce pagubă ai dacă, fiind bolnav de ducă-se pe pustii, viaţa ţi-e plină de virtuţi şi bine întocmită?
Dar poate îţi este ruşine şi roşeşti când diavolul te trânteşte la pământ în faţa tuturor? Dar ruşinea aceasta a ta vine tot de acolo că nu judeci cele întâmplate cu raţiunea, ci prin părerea oamenilor. Nu-i cădere căderea pe care spui că o suferi; cădere este doar atunci când cazi în păcat. De o astfel de cădere trebuie să te ruşinezi şi să te întristezi, noi, dimpotrivă, ne ruşinăm de fapte care nu-s deloc ruşinoase. Dar nu ne ruşinăm defel, nici nu ne socotim nefericiţi când săvârşim fapte cu adevărat ruşinoase, fapte pline de batjocură, fapte vrednice de cea mai mare pedeapsă, nici unul dintre noi nu jeleşte când sufletul nostru cade în fiecare zi biruit de puterea păcatelor; dar când trupul este cuprins de o cât de mică suferinţă, ni se pare o grozăvie, ceva cu neputinţă de suportat. Nu-i oare curată boală, ducă-se pe pustii, de a avea o astfel de purtare faţă de suflet şi de a judeca atât de greşit cele petrecute în jurul nostru? Dacă ai fi un beţiv, da, ar trebui să te ruşinezi şi să te întristezi, căci beţia o ai din cauza propriei tale voinţe; dar dacă fapta pe care o săvârşeşti o faci silit de altcineva, atunci nu trebuie să te ruşinezi tu, care eşti vătămat, tu, care suferi sila, ci cel care o săvârşeşte. Dacă în piaţă se încinge o bătaie şi unul îmbrânceşte pe altul şi-l trânteşte la pământ, învinuim cu toţii nu pe cel trântit la pământ, ci pe cel ce l-a trântit.
Trebuie să ne ruşinăm, dar numai atunci când săvârşim o faptă dintre acelea care atrag după sine pedeapsa lui Hristos, Care ne va judeca. Pentru ce să ne ruşinăm însă, atâta vreme cât nu avem pe conştiinţă o astfel de faptă? Nu-i o ruşine, ba, dimpotrivă, e o faptă de om înţelept şi vrednică de cele mai mari laude, dacă, întâlnindu-te cineva pe drum, te-ar pălmui fără motiv, fără să-l fi provocat, şi te-ar trânti chiar la pământ, iar tu ai răbda toate acestea. Dacă nu-i o ruşine, ci o laudă când suferim vătămările ce ni le pricinuiesc oamenii, cum să ne ruşinăm că am face o faptă vrednică de dojană când diavolul, care-i mai rău decât toţi oamenii, ne vătăma, iar noi suferim cu curaj furia lui? Ar putea fi oare o purtare mai lipsită de judecată decât acest fel contrar de a te purta? Dar dacă te-ai scula după ce vrăjmaşul te-a trântit la pământ şi ai începe să-l înjuri şi să-l loveşti, atunci chiar eu nu te voi împiedica să plângi şi să te întristezi; dacă însă suferi totul cu mulţumire şi-ţi îndrepţi îndată sufletul spre rugăciune, pentru ce să-ţi fie ruşine?
Dar poate că te întristezi că alţii te defăimează? Dar oare nu sunt aceştia mai vrednici de defăimare, o dată ce nu-şi dau seama bine de faptele care merită într-adevăr să fie defăimate? Aceia sunt cu adevărat îndrăciţi, aceia sunt cu adevărat bolnavi de ducă-se pe pustii, care n-au învăţat să judece lucrurile aşa cum sunt ele în realitate, ci defăimează cele vrednice de laudă, şi laudă pe cele vrednice de defăimare. Nebunii spun multe cuvinte de ocară, multe cuvinte urâte celor pe care-i întâlnesc, dar cei ce le aud nu se socotesc ocărâţi. nici tu nu socoţi o ruşine şi o ocară când îi auzi pe nesocotiţii aceia, ca nu cumva, supărând pe Dumnezeu, să ajungi însuţi vrednic de ocară. Când socoteşti o ocară cele aduse de Dumnezeu spre învăţarea şi folosul tău, gândeşte-te ce sfârşit poate avea acest gând nesocotit!

3. Dacă vrei să vezi pe cei care sunt cu adevărat vrednici de râs şi de ocară, atunci ascultă! Voi încerca să-ţi arăt prin grai câteva exemple din multele de acest fel. Uită-te la cei înnebuniţi de frumuseţea femeilor, la cei înnebuniţi după averi, la îndrăgostiţii de slavă deşartă, la cei care preferă să facă şi să sufere orice de dragul femeilor, al banilor şi al slavei; uită-te la cei mistuiţi de invidie, la cei ce uneltesc împotriva oamenilor care nu le-au făcut nici un rău, la cei posomorâţi fără pricină, la cei care se dau în vânt după deşertăciunile vieţii. Aceşti oameni şi faptele unor astfel de oameni sunt fapte de nebunie şi vrednice de osândă; aceste fapte sunt vrednice de ocară, de ruşine şi de râs. Dar dacă cineva, bolnav de ducă-se pe pustii, săvârşeşte în viaţă, chiar aşa bolnav, fapte pline de înţelepciune, nu numai că nu-i drept să fie ocărât, ci, dimpotrivă, să fie admirat şi încununat de toţi, deoarece înlănţuit cu atâtea legături aleargă pe un drum atât de obositor şi se urcă pe calea povârnită şi anevoioasă a virtuţii.
Dar nu ştiu cum de era aproape să uit şi un alt lucru prin care întreci pe fraţi: chiar de ai păcătui, îţi este uşor să lepezi păcatele datorită asupririi la care eşti supus. Iar dovada afirmaţiei mele sunt cele ce-ţi spuneam mai înainte, când am vobit despre săracul Lazăr şi despre desfrânatul din Corint .
Îmi vorbeşti apoi de o altă pricină a tristeţii tale, şi-mi spui:
–  Mă tem de tatăl meu. Dacă pot suporta cu răbdare suferinţele mele, cum voi suferi cu uşurinţă nenorocirea şi furia lui când va afla ce-i cu mine? Din fericire, până acum n-a aflat nimic.
–  Este o mare nesocotinţă să te întristezi şi să plângi pentru cele ce se vor întâmpla mai târziu sau nu se vor întâmpla niciodată. De unde ştim că tatăl tău va afla vreodată de cele întâmplate? Dar mai bine să presupunem, dacă vrei, că tatăl tău va afla şi că se va supăra groaznic. Te laud când te văd că te întristezi şi suferi pentru necazurile tatălui tău, dar nu pot pretinde să faci asta spre paguba ta. Cei care gândesc cele cereşti, şi nu cele pământeşti, nu trebuie să-şi stăpânească numai mânia, pofta şi celelalte patimi, ci şi tristeţea. Tristeţea ne pricinuieşte mai mari necazuri decât celelalte patimi şi trebuie să ne împotrivim ei cu bărbăţie dacă vrem să nu pierim cu desăvârşire. Dacă tu însuţi ai fi voit să pricinuieşti tatălui tău aceste neplăceri, ar fi fost cu cale să te temi şi să tremuri, pentru că ai fi fost pricina unei atât de mari pierderi. Dar dacă tatăl tău vrea să-şi străpungă de bunăvoie inima sa cu cele mai cumplite chinuri, tu n-ai de ce să te întristezi, decât doar atât cât se cuvine să ia un fiu parte la durerea tatălui său. În afară de asta, nici nu ştim ce va spune şi ce va simţi tatăl tău când va afla cele ce se petrec cu tine. De multe ori lucrurile se întâmplă cu totul altfel de cum ne aşteptăm. Teama ta face parte din cele ce se întâmplă în chip cu totul neobişnuit şi rar; susţinerea mea însă face parte din cele obişnuite şi posibile. Pe ce mă întemeiez când spun acest lucru? Iată pe ce! Tatăl tău mai are şi alţi copii, nelegitimi, de care are foarte multă grijă; dragostea de ei va pune în umbră supărarea pricinuită de boala ta. Nu te întrista deci zadarnic de grijile ce le va avea tatăl tău! Dacă trebuie într-adevăr să te întristezi din pricina tatălui tău, atunci întristează-te din pricina cheltuielilor lui nechibzuite, din pricina chefurilor lui, din pricina îngâmfării lui, din pricina asprimii faţă de cei de sub stăpânirea lui, din pricina desfrânării care-l stăpâneşte şi acum. Socoteşti, oare, că-i mic răul ce-l săvârşeşte când, în timp ce mama ta trăieşte în casă cu el, tatăl tău trăieşte în desfrânare cu o fată şi dă naştere unor copii nelegitimi? Aceste fapte sunt vrednice de plâns; aceste fapte sunt vrednice de lacrimi; sunt rele învederate, rele care într-adevăr se înfăptuiesc; cele ce va face tatăl tău când va auzi de boala ta poate că vor fi rele, poate că nu vor fi rele; dar deocamdată este o mare nesocotinţă din partea ta să te chinui pentru nişte fapte despre care nu eşti sigur că se vor întâmpla. Dar să presupunem că tatăl tău se va înfuria, ba chiar foarte tare. Supărarea şi necazul tatălui tău se vor sfârşi foarte curând şi se vor stinge înainte de a se aprinde bine. Unui om care se gândeşte să trăiască în cât mai mare desfătare, care-i ocupat cu atâtea treburi, care hrăneşte paraziţi şi linguşitori, care arde de dragul fetei cu care trăieşte, de la care are şi copii nelegitimi, acestui om, chiar dacă va afla de boala ta, ea îi va face o impresie mică şi fără importanţă. Concluzia aceasta o trag nu numai pe temeiul celor spuse de mine, dar şi pe temeiul purtării de până acum a tatălui tău. Ştii, într-adevăr, ştii foarte bine că, înainte de a intra în monahism, te iubea foarte mult, te socotea inima lui; dar când ai îmbrăţişat viaţa monahală, toată dragostea lui s-a stins; socotea că ai săvârşit o faptă ruşinoasă, nevrednică de strălucirea strămoşilor; spunea că i-ai făcut de ruşine cinstea şi slava lui. Dacă nu l-ar fi silit legătura firească dintre părinte şi fiu, poate că te-ar fi dezmoştenit, în sfârşit, dacă nu sunt cu totul lipsit de inimă în cele ce voi spune, cred că tatăl tău, când va afla de boala ta, chiar se va bucura că ai fost în sfârşit pedepsit pentru că n-ai vrut să asculţi de sfaturile lui, căci adeseori te ruga şi voia să te întoarcă din drumul aspru pe care apucaseşi.

4. Acestea aveam să-ţi spun despre tatăl tău şi despre frica pe care o ai pentru supărarea ce i-ai pricinui-o când ar afla de boala ta. Şi socot îndestulătoare cele spuse spre a-ţi risipi toată teama pe care ţi-o făceai în această privinţă.
Dar pentru că spuneai că răul cel mai mare, culmea relelor, este acela că nici nu mai ai vreo nădejde de viitor, şi nici nu ştii care din două se va întâmpla: vei scăpa oare vreodată de boala aceasta sau diavolul, care a început această luptă împotriva ta, are de gând să te izbească până la sfârşitul vieţii? În privinţa aceasta nici eu însumi nu pot să spun ceva precis şi nici nu pot să declar ceva despre cele ce se vor petrece în viitor. Ştiu însă precis, şi-ţi cer ca şi tu să ai această încredinţare, că orice s-ar întâmpla, fie că te faci sănătos, fie că vei fi bolnav până la sfârşitul vieţii, va fi spre folosul nostru. Dacă vei judeca astfel, vei îndepărta şi culmea acestor rele, ca să întrebuinţez propriile tale cuvinte.
În afară de aceasta, trebuie să te gândeşti şi la aceea că timpul răsplătirilor şi al cununilor este veacul ce va să fie, pe când veacul de acum este timpul luptelor şi al sudorilor. Fericitul Pavel, voind să ne facă să înţelegem lucrul acesta, spunea: „Eu aşa alerg, şi nu la întâmplare; aşa lovesc cu pumnii şi nu bat cu pumnii în aer; îmi chinuiesc trupul şi-l supun robiei; ca nu cumva propovăduind altora, eu însumi să ajung netrebnic’ . Iar când a ajuns la sfârşit, a rostit acele fericite cuvinte: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit, de acum mi s-a gătit cununa dreptăţii” . Prin aceste cuvinte Fericitul Pavel ne arată că toată viaţa noastră trebuie să fie o luptă, că toată viaţa noastră trebuie să ne obosim dacă vrem să ne desfătăm de odihnă veşnică şi de nenumărate bunătăţi.
Dar dacă cineva ar vrea ca trândăvind să se desfăteze şi de plăcerile din lumea aceasta, dar şi de răsplătirile pregătite în lumea cealaltă celor ce se ostenesc, unul ca acesta se înşală şi se amăgeşte pe sine însuşi. Cu noi se întâmplă acelaşi lucru ca şi cu atleţii: atletul care caută odihnă în timpul concursurilor atletice se încarcă de ruşine şi necinste pentru tot timpul, pe când cel care suferă cu bărbăţie în arenă orice oboseală, este încununat, slăvit şi lăudat de spectatori şi în timpul întrecerilor atletice, şi după ce s-a sfârşit concursul. Cel care face din timpul hotărât oboselilor timp de odihnă, acela va plânge, va scrâşni din dinţi şi va suferi cele mai cumplite chinuri, atunci când ar trebui să se bucure de tihnă, pe când cel care suferă cu dragă inimă aici pe pământ necazurile şi strâmtorările va fi şi aici, şi acolo strălucitor şi slăvit cu slava cea nemuritoare şi adevărată. Dacă în viaţa de toate zilele cel care nu face fiecare lucru la timpul lui nu are nici un folos de pe urma muncii lui, ba, nenumărate neplăceri, cu mult mai mult în cele duhovniceşti va păţi la fel cel care nu ştie care-i timpul muncii şi al ostenelilor, şi care-i timpul răsplătirii şi al odihnei. Hristos a spus: „în lume necazuri veţi avea” . Fericitul Pavel a spus: „Şi toţi care voiesc să trăiască cu cucernicie în Hristos Iisus vor fi prigoniţi” . Pavel n-a vorbit numai de prigonirile oamenilor, ci şi de uneltirile demonilor. Iov a spus: „Viaţa omului pe pământ este o luptă” . Pentru ce te întristezi deci când eşti strâmtorat şi prigonit în timpul hotărât necazurilor? Atunci ar trebui să te întristezi, dacă am face timp de desfătare şi de tihnă timpul despre care Hristos a spus că este timp de necaz, dacă ne-am trândăvi în timpul în care ni s-a poruncit să ne luptăm şi să ne ostenim, dacă am merge pe calea cea largă, când Hristos ne-a poruncit să mergem pe calea cea strâmtă . Dacă am face aşa, atunci neapărat ar urma să fim pedepsiţi în veacul ce va să fie.
Dar ai putea să-mi pui următoarea întrebare:
– Ce ai de spus însă despre cei care merg şi în viaţa de aici pe calea cea largă, şi se vor odihni şi în viaţa de dincolo?
– Care-i omul acesta? Eu pun temei numai pe cuvântul lui Hristos, Care a spus că îngustă şi strâmtă este calea care duce la viaţă . Şi ştie oricine că nu este cu putinţă să mergi în toată voia pe o cale strâmtă. Dacă la concursurile atletice, unde luptătorii sunt oameni, nimeni nu primeşte cunună pe frunte fără oboseli şi sudoare, cum este cu putinţă ca în lupta pentru virtute, unde puterile cele rele se luptă cu noi, să biruim furia lor fără necazuri şi fără strâmtorări?

5. Până când însă vom cerceta această problemă numai cu ajutorul raţiunii, când putem să o lămurim cu pildele fericiţilor şi vitejilor atleţi ai virtuţii, trăitori în timpurile trecute? Cercetează pe fiecare dintre bărbaţii vestiţi de altădată, şi vei vedea că toţi au dobândit îndrăznire către Dumnezeu numai prin necazuri.
Şi dacă vrei, să ne ducem mai întâi la fiul lui Adam, la mielul lui Hristos, la Abel, la cel care, fără să fi făcut vreun rău cuiva, a suferit cele pe care le merită cei mai mari criminali. Noi suntem pedepsiţi cu felurite încercări pentru păcatele noastre; dreptul Abel însă n-a fost pedepsit pentru altceva decât pentru că era drept. Atâta vreme cât nu săvârşise nici o faptă mare, fratele său se purta frăţeşte cu el; când însă a strălucit prin jertfa adusă lui Dumnezeu, fratele său, orbit de invidie, n-a mai cunoscut că Abel îi este frate şi de aceeaşi fire.
De unde ştii dacă nu şi în cazul tău, aceeaşi pricină a întărâtat pe diavol, că strălucirea vieţii tale l-a făcut să pornească această luptă împotriva ta? Dacă râzi de cuvintele mele, îţi laud smerenia, dar nu voi înceta să gândesc aşa. Dacă Abel, care a adus ca jertfă grăsime de animale, a bine-plăcut atât lui Dumnezeu şi a stârnit invidia diavolului, cu atât mai mult tu ai pornit pe duşman împotriva ta, deoarece n-ai adus jertfă vreun lucru din afară, ci te-ai afierosit cu totul pe tine însuţi lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să se năpustească asupra ta. Nici atunci n-a împiedicat săvârşirea uciderii, ci a lăsat ca mâinile ucigaşului să cadă asupra dreptului şi nu l-a ferit de primejdie, deşi Abel a fost ucis pentru cinstea dată de el Iui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să-şi urmeze cursul lor pentru că voia să nu fie micşorată frumuseţea cununilor lui Abel.
Dar poate că îmi obiectezi:
–  Poate fi oare socotită, în cazul meu, moartea drept pedeapsă? De-ar da Dumnezeu ca şi eu acum să sufăr această pedeapsă!
–  Vorbeşti aşa, dragă prietene, acum; dar mai înainte moartea-ţi părea o năpastă şi mai cumplită decât orice pedeapsă. Pentru aceea şi în legea lui Moise erau pedepsiţi cu moartea cei care săvârşeau cele mai mari nelegiuiri, cele pentru care nu era cu putinţă iertarea. Tot aşa şi legiuitorii civili, chiar în timpul nostru, nu pedepsesc altfel pe toţi cei care sunt prinşi că săvârşesc cele mai cumplite crime. Şi totuşi, dreptul Abel a suferit pedeapsa cuvenită nelegiuiţilor, dar, mai bine spus, o pedeapsă cu mult mai cumplită, deoarece mâna fratelui lui i-a dat lovitura de moarte.
Ce vom spune despre Noe? Şi el era drept şi desăvârşit. Numai el a bineplăcut lui Dumnezeu, în timp ce toţi ceilalţi oameni erau nişte nelegiuiţi, în timp ce toţi ceilalţi oameni păcătuiau înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Noe a suferit nenumărate, multe şi cumplite necazuri. N-a murit îndată, ca Abel, nici n-a pătimit ceea ce ţi se pare a fi uşor, ci a suferit tot timpul îndelungatei lui vieţi, fără ca viaţa lui să fi fost cu ceva mai lesnicioasă, vreme de atât de mulţi ani, decât a hamalilor şi decât a celor ce sunt siliţi să care necontenit cele mai grele poveri, îţi voi explica îndată cuvintele mele; dar mai întâi să-ţi spun următoarele.
Un an întreg a locuit Noe în închisoare, închisoare străină şi înfricoşată, în închisoarea corăbiei. Să nu mai vorbesc de mulţimea fiarelor sălbatice şi a târâtoarelor cu care a fost silit să trăiască atâta vreme, înghesuit într-o atât de mare strâmtorare! Crezi că puţin a suferit din pricina zgomotului tunetelor, din pricina vuietului ploilor? Prăpastie se deschidea jos în faţa lui, prăpastie se pogora şi de sus. Iar Noe stătea singur cu fiii lui între aceste două prăpăstii. Deşi era încredinţat că totul are să se sfârşească cu bine, totuşi murea de frică din pricina grozăviei celor ce se petreceau în jurul lui.
Dacă noi, care avem case cu temelii puternice în pământ, dacă noi, care locuim în oraşe, ne pierdem curajul şi ne temem numai când vedem că plouă ceva mai tare decât de obicei, cât de mare trebuie să fi fost suferinţa lui Noe, care era singur în corabie, care avea în minte prăpastia grozavă de dincolo de pereţii corăbiei şi se gândea că pier prin înec toate speciile de vieţuitoare! E de ajuns să-ţi îngheţe sufletul de frică numai când auzi că un oraş sau chiar numai o casă a fost cuprinsă de ape şi acoperită de valuri! Poţi spune ce gândea şi ce simţea Noe, purtat de ici-colo în mijlocul furtunii, el, care ştia că întreaga lume piere prin înec? Şi un an întreg a trăit cu această grozavă frică.
Când s-a terminat potopul, frica a dispărut, dar i s-a mărit tristeţea; la ieşirea din corabie s-a abătut asupra lui o altă tulburare sufletească, tot atât de mare ca şi cea de mai înainte: a văzut cumplita pustietate din jurul lui, moartea năprasnică a tuturor vieţuitoarelor, trupurile celor morţi, amestecate cu noroi şi lut; şi îngropaţi în acelaşi nefericit mormânt toţi oamenii, la un loc cu măgarii şi cu animale mai de puţină cinste decât măgarii. Chiar dacă fuseseră foarte păcătoşi cei care au pătimit aceste nenorociri, totuşi Noe era om, şi l-a durut inima din pricina suferinţelor celor de aceeaşi fire cu el.
Proorocul lezechiel era tot un om drept; ştia că israelitenii sunt mai răi decât toţi oamenii; dar, când i-a văzut măcelăriţi şi doborâţi, a simţit ceea ce simt toţi oamenii, l-a durut inima şi a lăcrimat, cu toate că Dumnezeu mai dinainte i-a descoperit toată necredinţa lor şi a făcut s-o vadă cu ochii lui pentru ca, atunci când îi va vedea pedepsiţi, să suporte cu curaj nenorocirea. Cu toate acestea, deşi Dumnezeu i-a pregătit mai dinainte o mângâiere atât de mare şi l-a învăţat, totuşi a căzut cu faţa la pământ şi a strigat spunând: „Vai, Doamne, faci să dispară rămăşiţa lui Israel?” . Dar nu numai o dată l-a durut inima şi a lăcrimat lezechiel, ci şi altă dată, când a văzut pe lehonia ucis.
Prin urmare, şi Noe, cu toate că ştia cât de păcătoşi au fost oamenii înecaţi de potop, totuşi n-a fost mai curajos decât Iezechiel, nici decât Moise. Moise, la fel, a fost adeseori tot atât de slab de fire ca şi profetul lezechiel; suferea când trebuiau să fie pedepsiţi evreii, deşi ştia că păcătuiseră, şi suferea mai mult chiar decât cei pedepsiţi. Pe timpul lui Noe nenorocirea era şi mai groaznică; niciodată pe pământ n-a fost o moarte la fel cu aceea de pe vremea lui Noe.
Tristeţea lui Noe nu s-a oprit aici; după ce că era copleşit de atât de mari nenorociri, de singurătatea de care era înconjurat, de mila faţă de oamenii înecaţi, de mulţimea celor pieriţi, de felul sfârşitului lor, de pustietatea pământului, nenorociri care-i măreau neîncetat tristeţea, a mai venit asupra lui şi ocara fiului său , fapt cu neputinţă de suportat, plin de ruşine şi grozav de dureros. Ocările prietenilor sunt mai împovărătoare decât ale duşmanilor; ocările copiilor noştri însă sunt încă cu mult mai dureroase decât ale prietenilor. Când vezi că te ocărăşte mai mult decât orice om copilul pe care l-ai născut, l-ai crescut şi l-ai învăţat, pentru care te-ai chinuit, te-ai ostenit şi te-ai mistuit de griji, când ajungi, deci, să te ocărască propriul tău copil, sufletul nu mai poate suferi grozăvia durerii. Orice ocară, prin ea însăşi, este de nesuferit; când însă te ocărăsc propriii tăi copii, ocara îţi răscoleşte adâncurile sufletului; atât este de cumplită. Nu pune la socoteală numai ocara adusă lui Noe de fiul său; pornind de la ocară, gândeşte-te ce purtare trebuie să fi avut fiul său faţă de Noe mai înainte de a-l ocări, mai înainte de potop.
Gândeşte-te cum se purta cu el înainte de potop, când avea atât de mulţi oameni care să-l îndemne la rău, dacă acum, când frica celor petrecute îi stătea încă pe suflet, când abia ieşise din temniţa corăbiei, când încă vedea în jurul său urmele nenorocirii ce se abătuse asupra lumii, dacă nici acum deci nu s-a înţelepţit, ci a ocărât pe cel ce merita mai puţin decât toţi să fie ocărât, şi nu l-au învăţat minte nici moartea tuturor vieţuitoarelor, nici pustietatea din jurul lui, nici mânia lui Dumnezeu, nici altceva din cele întâmplate? Da, atunci când l-a ocărât fiul său, atunci furtună mai grozavă a tulburat sufletul său, mai grozavă decât aceea din vremea potopului. Şi din pricina fiului lui, şi din pricina tuturor celorlalţi oameni. Pe vremea potopului îl înconjura pe Noe numai mulţimea apelor; înainte de potop însă, era înconjurat din toate părţile de adâncul răutăţii, iar vicleniile oamenilor răi îi zdrobeau sufletul mai tare decât valurile potopului. Era singurul om drept într-o mulţime atât de mare de oameni nelegiuiţi şi spurcaţi; chiar dacă nu i-au făcut nici un rău, totuşi a trebuit să sufere râsul şi batjocura lor, dacă nu mai înainte, cel puţin atunci când le vorbea despre corabie şi despre nenorocirile ce aveau să vină peste ei. Ieremia, profetul sfinţit din pântecele maicii sale, ne poate mărturisi ce mult pot tulbura sufletul nostru râsul şi batjocura altora. Din pricina aceasta nici chiar să profeţească nu mai voia: „Am spus că nu voi mai prooroci” , în afară de acestea, cât dezgust şi câtă tristeţe nu i-a pricinuit lui Noe faptul că nu exista un om cu care să se înţeleagă, nu era un om care să aibă acelaşi fel de viaţă ca el. Dar nu numai aceasta l-a îndurerat; suferea mai mult şi din cauză că-i vedea şi nenorociţi, şi ticăloşi.
Drepţii suferă nu numai când văd că mor cei răi, ci şi când îi văd că păcătuiesc; îi doare sufletul cu mult mai mult când aceştia păcătuiesc decât când mor. Lucrul acesta îl poţi vedea bine la profeţi. Unul striga cu amar: „Vai, suflete, că a pierit cel cuvios de pe pământ şi nu mai este om virtuos” . Un alt profet spune lui Dumnezeu: „Pentru ce mi-ai arătat să văd osteneli şi dureri?” . Lovindu-şi puternic pieptul pentru cei nedreptăţiţi, se jelea zicând: „Vei face pe oameni ca pe peştii mării care n-au conducător” . Toate acestea se întâmplau pe vremea când erau legi, conducători, tribunale, preoţi, profeţi, pedepse! Gândeşte-te acum cu câtă îndrăzneală se săvârşea păcatul pe vremea lui Noe, când nu-i stăpâneau pe oameni nici legile, nici conducătorii, nici altceva. Mai mult încă, pe timpul profeţilor viata oamenilor nu era atât de lungă, ci numai şaptezeci, optzeci de ani; pe vremea lui Moe însă viatţa unui om ajungea până la şase sute de ani, şi chiar mai mult. Dar să lăsăm la o parte necazurile despre care am vorbit mai sus? Gândeşte-te câte necazuri era silit să aibă, o dată ce viaţa lui s-a scurs pe un drum atât de lung! Gândeşte-te apoi că pe o lungime atât de mare de timp s-a sârguit să nu se abată cât de puţin de la drumul cel drept, deşi erau multe piedici pe toată întinderea lui! Dar pentru ce spun multe, când în întregime tot drumul vieţii sale a fost aşa, de la un capăt al pământului până la celălalt, plin de stânci, de spini, de fiare sălbatice, de uscăciune, de ciumă, de frig, de răufăcători. Este mai uşor să mergi necontenit pe un drum bătut într-o noapte foarte întunecoasă decât să alergi în acele vremi pe drumul virtuţii. Toţi oamenii îl sileau să-şi abată paşii din calea virtuţii. Când toţi îşi îngăduie să facă ce-i taie capul şi este numai unul care merge împotriva căii lor, cum va putea oare acesta să ajungă la capătul virtuţii, o dată ce toţi îl împing înapoi şi-l îmbrâncesc? Cât de greu este să săvârşeşti virtutea când trăieşti împreună cu mulţi oameni, o arată toţi cei care au îmbrăţişat acum pustia, acum, când prin harul lui Dumnezeu, poţi vedea răspândită pretutindeni viaţa virtuoasă, acum, când este mare buna înţelegere a unuia faţă de celălalt. Pe vremea lui Noe însă aşa ceva nu se vedea; dimpotrivă, toţi erau faţă de el mai sălbatici decât fiarele.

6. Ar putea fi oare o viaţă mai plină de suferinţă decât viaţa lui Noe? Ar putea fi oare o viaţă mai trudnică decât viaţa lui? Făgăduisem să dovedesc că Noe n-a avut un trai mai bun decât cei care poartă necontenit poveri şi decât cei care n-au niciodată timp să răsufle; dar, prin cele ce-am spus despre el, am făcut cu mult mai mult decât atât; am arătat nu numai că n-a avut un trai mai bun decât hamalii şi robii, ci că viaţa lui a fost mai împovărătoare decât a acelora.
Mulţi sunt de părere că Avraam a trăit fericit toată viaţa. Din cauza aceasta se obişnuieşte să fie comparaţi cu Avraam oamenii fericiţi şi care o duc numai în ospeţe şi petreceri.
Să cercetăm traiul şi viaţa lui! După mine, Avraam a avut o viaţă şi un trai mai plin de suferinţă şi mai trudnic chiar decât Noe şi Abel. Dar mai bine să nu fac nici o apreciere, ci să lăsăm ca însăşi cercetarea vieţii lui să hotărască felul traiului său. Nu putem şti ce necazuri a avut în Caldeea, până la vârsta de şaptezeci de ani. Fericitul Moise n-a scris istoria acestei perioade de timp din viaţa lui, a trecut sub tăcere traiul lui până la şaptezeci de ani şi a început povestirea vieţii lui de la această vârstă. Putem bănui că până la această vârstă a avut de suferit necazuri ca şi Noe, căci şi el, ca şi Noe, era singurul om credincios între atâţia necredincioşi şi barbari, singurul om care voia să trăiască cu credinţa în Dumnezeu. Dacă despre alte necazuri ale lui din Persia nu ştim nimic, în legătură cu necazul acesta însă nu poate fi nici o îndoială, şi chiar oamenii cei mai lipsiţi de judecată pot trage cu uşurinţă această concluzie. Dar să lăsăm la o parte asta! Să începem să vorbim despre viaţa lui Avraam de la plecarea sa din patria lui. Mai întâi, să vedem cât de departe este Caldeea de Palestina, cum erau drumurile, care erau relaţiile dintre oameni şi care era felul lor de trai. Să nu ţi se pară că era un lucru uşor să mergi din Caldeea în Palestina, întemeiat pe faptul că dreptul Avraam a ascultat îndată de porunca lui Dumnezeu . Nici să nu socoteşti iarăşi, întemeiat pe faptul că Moise a povestit pe scurt şi în puţine cuvinte călătoria lui Avraam,  că drumul a fost tot atât de scurt ca şi cuvintele . Este uşor să istoriseşti o călătorie, dar nu-i tot atât de lesnicios să o faci, ba, dimpotrivă, foarte anevoios. Cât e de lungă calea şi care e distanţa dintre cele două ţări pot s-o spună exact călătorii care au venit de acolo la noi, dacă este vreunul.
Eu n-am întâlnit pe nici unul care să fi făcut acest drum; dar am întâlnit pe unul dintre cei care au venit dintr-o ţară foarte îndepărtată; întrebându-l cât timp a trebuit să călătorească, mi-a spus că a călătorit treizeci şi cinci de zile. Mi-a mai spus că nu cunoaşte Babilonul, dar că a auzit de la cei care au fost în Babilon că drumul până acolo este tot pe atât de lung. E adevărat că drumul din Palestina până în Babilon era şi pe atunci tot atât de lung ca şi acum, dar drumurile nu erau pe vremea aceea aşa cum sunt acum. Acum se găsesc din când în când locuri de popas, oraşe şi sate; cel ce călătoreşte pe aceste drumuri întâlneşte mai mulţi călători; călătorii, nu mai puţin decât haltele, oraşele şi satele, dau siguranţă călătoriei, în afară de aceasta, guvernatorii oraşelor alcătuiesc din băştinaşi cete de bărbaţi, vestiţi prin vigoarea trupului, care pot să mânuiască cu tot atâta dibăcie suliţa şi praştia, ca şi arcaşii arcul şi hopliţii suliţa, şi pun în fruntea lor conducători; prin alcătuirea acestor cete de oameni, guvernatorii oraşelor nu urmăresc altceva decât să dea siguranţă drumurilor. Pe lângă aceasta, guvernatorii oraşelor s-au mai gândit şi la un alt mijloc de a face şi mai sigură călătoria. Au zidit lângă drum locuinţe la fiecare mie de paşi, în care au pus paznici de noapte; faptul că paznicii stau de veghe toată noaptea şi că nu au altă ocupaţie decât aceasta, constituie cea mai mare piedică împotriva atacurilor hoţilor de drumul mare. Pe vremea lui Avraam nici nu putea fi vorba despre aşa ceva; satele nu erau dese; nu erau oraşe, nu erau halte şi nici case de adăpost; cu greu puteai întâlni un călător. Nu era nimic din toate acestea. Nu mai vorbesc de drumurile proaste şi greu de străbătut, de asprimea climei, cu toate că şi acestea, fără a le mai socoti pe celelalte, sunt îndestulătoare ca să supere mult pe călători. Pot adeveri spusele mele cei care au căruţe şi vite de jug, că nu au îndrăzneala să meargă nici chiar pe drumurile obişnuite, dacă mai întâi nu le întăresc cu pietre şi dacă nu acoperă surpările provocate de ape. Pe vremea lui Avraam însă, drumurile erau mai pustii decât locurile nelocuite, mai greu de străbătut decât munţii şi mai periculoase decât râpile şi prăpăstiile. N-am spus încă ce era mai greu decât orice; n-am vorbit despre relaţiile dintre oameni, care pricinuiau călătorilor necazuri cu mult mai multe şi mai mari decât drumurile; pe vremea aceea oamenii erau împărţiţi în popoare, dar, mai bine spus, după oraşe; pe atunci nu era ca acum, când cea mai mare parte a lumii alcătuieşte un singur imperiu, când toţi oamenii slujesc unui singur om, când toţi sunt conduşi de aceleaşi legi.
Omenirea, pe vremea aceea, era împărţită, era ca un trup tăiat şi împărţit în multe bucăţi. Din pricina aceasta dreptul Avraam era silit să străbată ţinuturi locuite de popoare care se duşmăneau între ele, fiind în pericol şi din pricina unora, şi din pricina altora; într-un ţinut poporul era stăpânit de mai mulţi conducători, în altul era anarhie. Poate, fi o viaţă mai anevoioasă decât aceea dusă de Avraam în timpul trecerii lui printre astfel de neamuri? Avraam se temea şi tremura nu numai pentru sine, ci şi pentru tatăl său, pentru femeia sa şi pentru nepotul său. Mare era grija lui pentru slugi, chiar când era în ţara lui; cu atât mai mare însă când era silit să străbată necontenit ţări străine. Şi dacă ar fi ştiut cel puţin când va sfârşi de umblat pe pământuri străine, grijile lui n-ar fi fost atât de mari! Avraam auzise din gura lui Dumnezeu numai atât, fără nici o altă precizare: „în pământul pe care ţi-l voi arăta” ; nu i s-a spus: cutare sau cutare pământ, îşi frământa mintea în toate chipurile; sufletul îi era tare tulburat; nu era în stare să-şi potolească frământarea gândurilor; făcea fel de fel de presupuneri, silit să-şi facă nenumărate griji.
Poate că se aştepta că trebuie să meargă până la capătul pământului, până la ocean chiar. Deşi n-a străbătut tot pământul, totuşi cu mintea şi cu grija a făcut o călătorie atât de mare. Nu-şi pregătise sufletul cu gândul că se va termina călătoria lui în Palestina; era gata să-şi continue călătoria tot mai departe, fie că i s-ar fi poruncit să calce tot pământul, fie că i s-ar fi poruncit să se ducă în insulele de dincolo de uscat. Dumnezeu, când i-a poruncit să plece, nu i-a spus în ce loc anume trebuie să se ducă; acest lucru îl făcea pe Avraam să creadă că locul de oprire poate fi aproape sau foarte departe. Cumplită este această stare! Când ai de făcut ceva greu, suporţi cu mai multă uşurinţă greutatea lucrului dacă ştii precis ce ai de făcut, şi-ţi pregăteşti sufletul pentru săvârşirea acelui lucru, decât dacă nu ştii ce ai de făcut şi-ţi frămânţi mintea cu toate, aşteptându-te când la bune, când la rele, fără să ai vreo nădejde pentru vreunul dintre ele, ci, dimpotrivă, şi unele şi altele îţi sunt tot atât de lipsite de siguranţă.

7. Acestea-s suferinţele îndurate de Avraam înainte de a ajunge în pământul făgăduit. Dar când a ajuns în Palestina şi nădăjduia să se odihnească, a găsit în porturi mai mare furtună. Ce mare-i suferinţa să vină peste tine din nou alte necazuri, atunci când ai crezut că ai scăpat de toate, că ai ajuns la capătul lor şi că ai aruncat în sfârşit departe orice grijă şi orice necaz. Cel care se aşteaptă să mai sufere încă va suporta cu uşurinţă chiar un noian de suferinţe; dar cel aşezat jos ca să se odihnească, acela care şi-a eliberat mintea de griji, este cuprins de o îndoită tulburare şi cade doborât dacă se întâmplă să vină peste el un alt necaz, fie chiar la fel cu cel de mai înainte. Este cuprins de îndoită tulburare şi cade doborât şi pentru că necazul s-a năpustit pe neaşteptate, şi pentru că au pierit din sufletul său tot zelul şi toată pregătirea sufletească pentru suportarea necazului.
Dar ce furtună a dat peste Avraam? Foamete mare a cuprins atunci Palestina, aşa că a pornit îndată şi de acolo şi s-a coborât în Egipt. Ajuns în Egipt, nădăjduia că a pus capăt nenorocirilor; a căzut însă într-o nenorocire şi mai mare, încăt era aproape să-şi piardă viaţa. Spaimă grozavă l-a cuprins. Ca să scape de moarte, a preferat să facă ceea ce nu poate suferi nici un om: a expus pe femeia sa necinstirii acesteia de către alţi bărbaţi. Trăind în mare strâmtorare, a trebuit s-o facă pe făţarnicul, a trebuit să mintă. Poate fi oare o situaţie mai nenorocită? Ce crezi că se petrecea în sufletul lui Avraam, când a fost silit să-i dea femeii sale astfel de sfaturi: „Ştiu că eşti femeie frumoasă la chip. Dacă te vor vedea egiptenii, se vor întâmpla următoarele: Vor spune: „Aceasta-i femeia lui!”; pe mine mă vor omorî, şi pe tine te vor cruţa. Spune dar: „Sunt sora lui”; astfel, datorită ţie, îmi va fi şi mie bine, şi va trăi din pricina ta sufletul meu” ? A rostit aceste cuvinte omul care pentru Dumnezeu şi-a părăsit ţara, casa, prietenii, rudele şi tot ce-l lega de casă. A rostit aceste cuvinte omul care a suferit atât de mari necazuri şi atât de mari oboseli în îndelungata lui călătorie. Cu toate acestea, Avraam n-a spus: „M-a părăsit Dumnezeu; Dumnezeu Şi-a întors faţa de la mine; Dumnezeu nu-mi mai poartă de grijă!”. Nu ! A suferit totul cu bărbăţie şi cu credinţă; a făcut tot ce-a putut să nu se vădească necinstirea soţiei sale, cu toate că ar fi trebuit, ca soţ, să fie cuprins de furie nebună din pricină că, ajuns în mare strâmtorare, a fost silit să vadă cu propriii săi ochi încercarea de necinstire a nevestei lui. Nu pot înfăţişa în cuvinte marea lui tristeţe şi durere; toţi câţi au femei şi sunt cuprinşi de gelozie, din pricina bănuielilor, cunosc acest zbucium sufletesc. Despre patima aceasta dă mărturie şi Solomon, spunând aşa: „Este plin de gelozie sufletul bărbatului ei; nu o va cruţa în ziua judecăţii; nu se va schimba ura cu nici un preţ de răscumpărare şi nici nu se va risipi cu multe daruri” . Şi iarăşi: „Tare ca moartea este dragostea; aspră ca iadul, gelozia ” . Dacă gelosul se frământă şi arde atât de cumplit spune-mi, te rog, poate fi stare sufletească mai chinuitoare decât a lui Avraam?
Când au luat sfârşit aceste necazuri, s-au ivit altele; în locul foametei a venit războiul . N-am să mai vorbesc despre cearta dintre păstori , nici despre împărţirea pământului între el şi nepotul lui , deşi, dacă am cerceta aceste fapte, ca şi pe celelalte, ne-ar arăta că sunt îndestulătoare să umple sufletul lui Avraam de mare tristeţe. Nepotul Iui, scăpat de Avraam din atâtea necazuri şi ajuns stăpân peste mari bogăţii, ar fi trebuit să se supună în totul celor spuse de Avraam şi să-şi fi pedepsit păstorii; dar nu; când i s-a spus să-şi aleagă pământul care-i place, a dat fuga la pământurile cele mai bune şi i-a lăsat lui Avraam laturile cele mai sărăcăcioase. Cine ar putea suferi cu uşurinţă aceasta? Nu vorbesc că a fost păgubit, ci că i-a fost răsplătită cinstea cu necinste, pentru că a fost dispreţuit! Iar aceasta este mai dureroasă decât paguba. Dar, după cum am spus mai sus, am să trec peste toate acestea, deoarece acum vorbesc despre necazurile şi suferinţele patriarhului Avraam, şi nu despre cele ale unui om luat la întâmplare din mulţime.

8. Aşadar, în locul foametei a venit peste Avraam războiul perşilor ; a fost silit să lupte împotriva lor. N-a luat parte la război chiar de la început, când cele două tabere erau încă întregi, ci când toţi fugeau dinaintea perşilor, când victoria era de partea duşmanilor şi când nici un luptător nu mai putea să le facă faţă; unii erau omorâţi, alţii se ascundeau, iar alţii erau luaţi în robie. Nimic din acestea nu l-au făcut pe Avraam să rămână acasă, îndurerat cumplit de cele întâmplate, pleacă să ia parte la acele nenorociri, ducându-se la moarte sigură. A te aşeza în faţa unei atât de mari oştiri, cu ceva mai mult de trei sute de oameni, înseamnă a nu te aştepta decât la moarte, înseamnă a fi pregătit sau să fii luat prizonier, sau chinuit, sau omorât. A plecat, deci, să facă şi el cunoştinţă cu cruzimea barbarilor. Dar după ce a scăpat din război, prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu, şi s-a întors împreună cu nepotul său cu pradă de război, a fost silit din nou să-şi plângă propria nenorocire, adică lipsa de copii, să jelească pentru că nu avea moştenitor. Să nu cumva să crezi că durerea aceasta a lui era nouă, că i s-a născut în suflet atunci când îl auzi plângându-se lui Dumnezeu şi spunând: „Ce-mi vei da? Mor fără să am copii” . Necazul şi grija aceasta au intrat în casa dreptului o dată cu mireasa, dar, mai bine spus, înainte de intrarea ei. Toţi avem obiceiul, atunci când punem la cale o căsătorie şi vorbim despre ea, să atingem toate grijile legate de căsătorie, dintre care cea mai de seamă este grija de a avea copii; iar frica lipsei de copii clatină sufletele noastre din prima zi a căsătoriei. Dacă se întâmplă, după ce te-ai căsătorit, să treacă un an, doi sau chiar trei ani fără să ai copii, tristeţea se măreşte, iar bunele nădejdi slăbesc. Dacă trece mai multă vreme, nădejdile dispar cu totul şi rămâne în suflet numai tristeţea, care întunecă toate bucuriile vieţii, care nu te lasă să mai simţi vreo bucurie. Dacă Avraam n-ar fi suferit atât cât a suferit, ci toate i-ar fi mers după placul inimii, îi era de ajuns tristeţea pricinuită de lipsa copiilor ca să-i umbrească şi să-i distrugă toată fericirea. Dumnezeu, într-adevăr, i-a făgăduit copil la adânci bătrâneţi, când trupul lui şi al soţiei sale, în chip firesc, nu mai erau în stare să dea naştere la copii .
Dar tot timpul dinainte de primirea făgăduinţei, destul de îndelungat, l-a trăit Avraam suferind şi plângând. Cu cât vedea că i se măreşte bogăţia, cu atât se jelea mai mult că nu are cine să-i moştenească averea. Ce crezi că a suferit Avraam când a auzit: „Străină va fi sămânţa ta în pământ străin; şi îi vor robi şi-i vor chinui şi-i vor smeri patru sute de ani” ? Pe care om nu l-ar fi doborât tristeţea mare pricinuită de cuvintele soţiei sale, de Sarra, care când îl sfătuia să intre la roaba ei pentru a avea copii , când îl ţinea de rău şi-l certa că a dormit cu ea , când chema pe Dumnezeu împotriva lui şi-l silea (pe Avraam) să alunge pe aceea pe care o cunoscuse şi care avea să-i nască un copil ? Toate acestea ar putea părea cuiva lucruri de puţină însemnătate; dar dacă te gândeşti că din pricina unor astfel de lucruri s-au distrus case întregi, atunci minunează-te de tăria de caracter a dreptului Avraam! De frica lui Dumnezeu răbda cu curaj toate ocările nevestei sale! Dar era şi el om, şi-l amărau şi-l dureau cuvintele ei. Roaba se întoarce iar în casa stăpânului şi-i naşte lui Avraam un copil nelegitim ; astfel ajunge Avraam tată după o atât de îndelungată vreme, naşterea acestui copil i-a pricinuit lui Avraam o oarecare bucurie, dar mai multă tristeţe. Copilul acesta nelegitim îi aducea aminte de copilul (dorit al) căsniciei sale şi-i mărea şi mai mult dorinţa de a avea un copil de la propria lui soţie. Cuvintele spuse lui de Dumnezeu: „Nu te va moşteni acesta, ci cel care va ieşi din tine” , le socotea spuse despre Ismael; Dumnezeu nu-i spusese încă nimic despre Sarra.
În sfârşit, când a căpătat făgăduinţa că va avea pe Isaac şi a fost hotărât de Dumnezeu şi timpul naşterii , înainte de a se bucura de aceste nădejdi, s-a revărsat asupra lui o altă negură deasă de tristeţe, pedepsirea sodomiţilor . Că lucrul acesta a tulburat mult sufletul dreptului Avraam o poate vedea oricine din cuvintele şi din rugăciunea sa către Dumnezeu. Când a văzut pogorându-se din cer ploaia aceia înfricoşătoare, când a văzut că totul s-a prefăcut dintr-o dată în praf şi cenuşă, nu mai era în toată firea. Dacă noi, când vedem de departe că ne arde casa, ne ieşim din minţi şi leşinăm de tristeţe şi de spaimă, gândeşte-te cât de mare a fost spaima şi durerea acelui drept când a văzut că oraşe şi ţinuturi întregi, împreună cu locuitorii lor, ard până la temelii, nu din pricina unui foc obişnuit, ci a unui foc străin şi înfricoşător?
Nu ţi se pare oare că suferinţele şi nenorocirile lui Avraam imită valurile mării care vin necontenit unele după altele? Căci, după cum pe mare nu se liniştesc bine primele valuri, şi se ridică altele, tot aşa s-a întâmplat şi în întreaga viaţă a acestui drept.
Erau încă proaspete în sufletul său nenorocirile căzute asupra sodomiţilor, şi împăratul gherarilor a şi îndrăznit asupra Sarrei ceea ce îndrăznise şi Faraon . Femeia lui a fost silită iarăşi să mintă şi să se dea drept sora lui; şi ar fi fost necinstită dacă Dumnezeu n-ar fi împiedicat din nou înfăptuirea.
Când s-a născut Isaac toată casa era veselă împreună cu copilul şi cu mama; numai dreptul Avraam, în mijlocul unei atât de mari bucurii, a trebuit să se supere şi să se întristeze, deoarece a fost silit să-şi alunge roaba şi copilul . Chiar dacă Ismael era nelegitim, născut de o roabă, totuşi dragostea de părinte nu-i era micşorată din pricină că pruncul era nelegitim şi nici nu-i împuţinase durerile părinteşti faptul că mama lui era de neam umil. Aceasta o poţi vedea chiar din Scriptură . Acest bărbat puternic şi curajos, care primise să junghie cu mâinile sale pe unicul său născut , suferă, i se frânge inima când femeia lui îi porunceşte să alunge roaba şi copilul; n-ar fi făcut acest lucru şi nici n-ar fi dat ascultare Sarrei, deşi acum avea mai multă îndrăznire când îi vorbea, dacă nu l-ar fi înduplecat frica de Dumnezeu . Prin urmare, când citeşti în Scriptură că la porunca Iui Dumnezeu Avraam a alungat roaba şi copilul, să nu socoteşti că i-a dispărut din suflet durerea – căci era cu neputinţă! Dimpotrivă, minunează-te de supunerea mare a lui Avraam în faţa poruncii lui Dumnezeu, minunează-te că nu s-a împotrivit lui Dumnezeu, deşi i se rupea inima de durere din pricina despărţirii lui de copil şi de mamă. A izgonit pe mamă şi pe copil fără să ştie unde se vor duce, iar el s-a resemnat şi a răbdat în tăcere durerea. Era şi el om ca toţi oamenii.

9. I s-a frânt inima de durere şi de tristeţe şi din pricina propriului său copil. Să nu spună cineva că n-a simţit dureri şi că n-a suferit tot ce simte o inimă de tată. Nici să nu-l lipsească cineva pe Avraam de cea mai mare laudă, în dorinţa de a arăta că a privit lucrurile din lumea aceasta cu altă inimă decât cu o inimă de om. Dacă ne înduioşăm, ne mâhnim, iar adeseori chiar lăcrimăm când vedem oameni necunoscuţi, pe care nu i-am văzut niciodată în viaţă, condamnaţi la moarte pentru crime, oameni care s-au bucurat multă vreme de această viaţă, dacă deci ne înduioşăm, ne mâhnim, iar adeseori chiar lăcrimăm când vedem că astfel de oameni sunt duşi în piaţă ca să fie omorâţi, putem spune oare că Avraam n-a simţit nimic din ce simte orice om, când a primit porunca să jertfească şi să ardă cu mâinile sale pe adevăratul lui fiu, pe unicul născut, pe cel născut mai presus de aşteptări şi atât de târziu, la adânci bătrâneţi – căci acestea toate măresc încă flacăra durerii -, nu pe când era încă tânăr? N-ar fi oare de râs un om care ar susţine o astfel de părere? Dacă ar fi fost de piatră, dacă ar fi fost de fier, ba chiar de diamant, nu s-ar fi înduioşat oare, nu l-ar fi durut inima de frumuseţea copilului – era în floarea vârstei -, de înţelepciunea cuvintelor, de evlavia sufletului? Copilul a întrebat pe tatăl său: „Iată, am adus lemnele! Focul este aprins! Unde-i oaia de jertfă?”. Tatăl său i-a răspuns: „Se va îngriji Dumnezeu, fiule, şi de oaia de jertfă!” . Copilul n-a întrebat mai mult.
S-a uitat la tatăl său cum îl leagă, şi nu s-a împotrivit; a fost pus deasupra lemnelor, şi n-a sărit jos; a văzut cuţitul îndreptat spre el, şi nu s-a tulburat. Poate fi oare un suflet mai plin de credinţă? Ar mai putea îndrăzni cineva să spună că Avraam n-a suferit deloc din pricina tuturor acestora? Dacă ar fi avut de jertfit un duşman, chiar dacă ar fi fost fiară, n-ar fi făcut-o fără strângere de inimă. Nu se poate asta! Nu se poate! Nu acuza pe cel drept de o atât de mare cruzime! S-a înduioşat şi i s-a rupt inima de durere. Uită-te la cuvintele lui! „Se va îngriji Dumnezeu, fiule, a spus el, şi de oaia de jertfă”. Cât de dureroase sunt aceste cuvinte! Cu toate acestea, a călcat în picioare durerea, a înfrânt-o. A făcut totul cu acelaşi zel cu care ar fi făcut-o unul care n-ar fi fost oprit de nici una dintre aceste piedici. După ce l-a jertfit – căci cu voinţa îl şi jertfise -, l-a dat sănătos şi teafăr mamei sale. Mama l-a primit în braţele ei; dar înainte de a se bucura din plin de copil, ea a murit . Moartea soţiei sale l-a îndurerat mult pe Avraam.
Nimic nu era în stare să-l facă să suporte cu uşurinţă nenorocirea, deşi trăiseră împreună vreme îndelungată; ba chiar tocmai aceasta îi mărea şi mai mult durerea. Pe aceia îi dorim mai mult, pe care i-am avut mai multă vreme alături de noi şi care ne-au dat mai multă dovadă de prietenie şi de virtute. Că lucrurile aşa au fost o arată jalea şi lacrimile patriarhului pentru moartea soţiei sale. Poate povesti cineva grijile lui Avraam pentru copil, pentru alegerea unei soţii potrivite lui? Dacă ai vrea să cercetezi cu de-amănuntul acestea şi alte multe griji ale lui, ai vedea că viaţa dreptului Avraam este cu mult mai amărâtă, mai îndurerată şi mai plină de griji decât viata lui Noe, despre care am vorbit mai înainte. Scriptura ne-a spus numai necazurile mai mari din viaţa lui şi a lăsat ca pe celelalte să le cercetăm noi, toate câte în chip firesc se întâmplă în fiecare zi într-o casă unde sunt o mulţime de slugi, bărbat, femeie, copii şi multă treabă. Ai putea însă să-mi obiectezi:
– Da, ai dreptate! Dar dreptul Avraam avea foarte mare mângâiere în fiecare din aceste necazuri pentru că suferea toate necazurile acelea pentru Dumnezeu.
– Acelaşi lucru să te mângâie şi pe tine acum. Nimeni altul decât numai Dumnezeu a îngăduit să vină peste tine această încercare. Dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, dracii cei cumpliţi n-ar fi îndrăznit să intre în porci ; cu atât mai mult n-ar fi pus dracul stăpânire pe tine dacă n-ar fi fost îngăduinţa lui Dumnezeu. După cum Avraam a avut mare răsplată pentru că a suferit totul cu curaj şi mulţumire, tot aşa şi tu vei avea aceeaşi răsplată dacă vei răbda, fără murmur, şi vei mulţumi pentru toate lui Dumnezeu. Iov a suferit cele ce a suferit prin îngăduinţa lui Dumnezeu ; a fost însă încununat nu numai pentru că a suferit, ci şi pentru că a întâmpinat cu curaj toate nenorocirile. Toţi îl admirăm, dar nu-l admirăm pentru că diavolul i-a luat toate bunurile lui, ci îl admirăm pentru că n-a păcătuit nici măcar cu buzele, deşi l-au lovit atâtea nenorociri.

10. Voiam, pentru că am pomenit de Iov, să vorbesc şi de zguduitoarele lui lacrimi şi de grozăvia suferinţei lui. Dar, pentru ca să nu lungesc prea mult vorba, să mă întorc la Isaac. Dacă vrei să cunoşti cu de-amănuntul suferinţele lui, ia în mâini istoria vieţii sale, priveşte în adâncul necazurilor lui, şi ele vor da multă mângâiere propriilor tale necazuri, negreşit. Dreptul Isaac a fost cu mult mai bun decât noi; a avut însă de luptat şi cu vrăjmaşi mai puternici. Vicleanul diavol s-a năpustit cu mai multă furie asupra lui. Dar faptele de virtute nu se judecă prin numărul ispitelor, ci prin tăria de caracter şi râvna cu care săvârşeşti virtutea. Prin urmare, chiar dacă lupta ta de acum este mai mică decât a lui Isaac, totuşi aceasta nu va putea întru nimic să te împiedice să primeşti cununile. Cel ce a adus stăpânului încă doi talanţi, n-a adus mai puţin decât cel care a adăugat cinci . Pentru ce? Pentru că şi unul şi altul au arătat aceeaşi râvnă, chiar dacă n-au adus acelaşi câştig; din pricina aceasta şi unul şi altul s-au învrednicit de aceeaşi cinste, căci fiecare dintre ei a auzit: „Intră întru bucuria Domnului tău” . Care sunt necazurile şi suferinţele lui Isaac? N-a fost trimis, ca tatăl lui, într-o lungă călătorie; n-a fost silit să-şi părăsească, asemenea lui Avraam, ţara sa, dar a îndurat şi el necazul cel mai mare, teama de a nu avea copii . După ce a scăpat, prin rugăciune, de acest necaz, a venit peste el o altă frică, mai mare decât cea dintâi, nu este tot una să tremuri de frica de a nu avea copii şi să tremuri pentru viaţa mamei copiilor. Atât de mult o chinuiau pe soţia lui Isaac durerile naşterii, încât i se părea mai amară viaţa decât moartea. Ascultă dorinţa ei chiar din propriile ei cuvinte: „Dacă aşa trebuie să mi se întâmple, pentru ce să mai trăiesc?” .
A făcut şi Isaac cunoştinţă cu foametea, ca şi Avraam . Deşi nu s-a pogorât în Egipt a păţit şi el ce păţise tatăl său, ajungând în mare primejdie pentru femeia sa . Pe Avraam îl cinsteau toţi vecinii; pe Isaac însă îl izgoneau ca pe un duşman şi nu-l lăsau să se bucure de rodul ostenelilor sale; toţi îl strâmtorau, dar profitau de agoniseala lui . Când, în sfârşit, şi i-a făcut prieteni şi şi-a văzut copiii mari, atunci, da, atunci când nădăjduia să aibă linişte şi mângâiere şi să-i fie copiii toiag bun bătrâneţilor, atunci a venit peste el cel mai mare necaz. L-a cuprins cea mai mare tristeţe. În primul rând, fiul lui mai mare, împotriva voinţei lui, s-a căsătorit cu femei de alt neam ; aceasta l-a îndurerat mult, căci a adus în casă ceartă şi război. Scriptura n-a mai amintit de toate necazurile aduse peste Isaac şi Rebeca de femeile acelea, dar printr-un singur cuvânt: „Se certau cu Rebeca” , a lăsat să se înţeleagă totul. Cei care au case şi copii însuraţi ştiu ce înseamnă cuvintele acestea. Ei, mai mult decât toţi, ştiu bine ce rău mare este când nu se împacă soacra cu nora, mai ales când locuiesc în aceeaşi casă.
Necazul acesta era permanent în casa lui Isaac. La aceasta s-a mai adăugat şi nenorocirea că Isaac a orbit . Numai cei orbi cunosc grozăvia răului. După aceasta, a venit peste el un nou necaz: n-a reuşit să binecuvinteze pe copilul iubit de el; atât de mult i s-a rănit sufletul, încât a ţipat mai cu amar decât fiul înşelat, şi a trebuit să se justifice înaintea acestuia şi să-i spună că a fost înşelat, şi de aceea l-a nedreptăţit fără voia lui , întâmplările acestea amintesc tragedia care se joacă pe scene şi reînnoiesc drama copiilor tebani, fiii lui Oedip. Căci şi aici fratele cel mai mare, dispretuind vârsta înaintată a tatălui şi orbirea lui, a alungat din casă pe fratele său mai tânăr. Nu l-a omorât, cum a făcut fiul lui Oedip, căci înţelepciunea mamei a împiedicat fapta, îl ameninţa şi pe el cu moartea, dar aştepta moartea tatălui său. Când a aflat mama lui de gândul fiului ei mai mare, s-a sfătuit cu soţul ei şi l-a răpit pe Iacov din mâinile lui Isav . Şi au fost siliţi, Isaac şi Rebeca, să alunge pe fiul lor, care-i îngrijea şi-i iubea, iar pe cel rău, pe cel care le făcea traiul netrai  (acestea-s chiar cuvintele Rebecăi), au trebuit să-l ţină necontenit lângă dânşii. Aşadar, după ce a fugit Iacov, care fusese crescut numai în casă (căci era „om liniştit, fără vicleşug, trăind în corturi”)  şi stătuse cea mai mare parte din timp acasă cu mama lui, gândeşte-te la plânsetele şi la jalea Rebecăi amintindu-şi necontenit de copilul ei şi uitându-se la bărbatul ei, cu nimic mai de folos decât un mort şi din pricina vârstei, şi din pricina orbirii! De câtă jale nu era stăpânit bătrânul care trebuia să plângă, pe lângă propriile lui nenorociri, şi necazurile femeii sale! Ce n-a spus, ce n-a grăit Rebeca când era pe patul de moarte! Cuvintele sale puteau să înmoaie şi pietrele. Nu vedea alături pe fiul său iubit, s-o plângă, să-i închidă ochii, să-i închidă gura, s-o îmbrăţişeze şi să-i dea toate celelalte îngrijiri, fapte a căror absenţă pare părinţilor mai amară chiar decât moartea. Isaac simţea că Rebeca îşi dăduse sufletul cu aceste dorinţe şi păreri de rău. Gândeşte-te la furtuna din sufletul lui Isaac şi atunci, şi după moartea ei!

11. Astfel ni se înfăţişează viaţa lui Isaac! Şi ni se părea mai fericită decât viaţa multora!
Ca să arăt cum a fost viaţa lui Iacov îmi sunt de-ajuns, fără a o mai cerceta, chiar cuvintele lui. Când a stat de vorbă cu Faraon, a spus: „Puţine şi rele sunt zilele vieţii mele; n-am ajuns la zilele părinţilor mei” : cu alte cuvinte, a spus: „am trăit o viaţă mai scurtă şi mai trudnică decât părinţii mei”. Dar chiar fără să o fi spus, nenorocirile sale sunt atât de vestite, încât le cunoaşte orice om. A fost şi bunicul său trimis într-o îndepărtată călătorie; dar Dumnezeu i-a poruncit să plece, iar aceasta i-a dat foarte mare mângâiere, Iacov însă a plecat într-o ţară îndepărtată fugind dinaintea fratelui său care-l duşmănea şi căuta să-l omoare . Bunicul său nu s-a plâns niciodată că n-are ce mânca şi cu ce trăi; Iacov însă socotea o fericire să aibă haină şi o bucată de pâine. Scăpat de la moarte, scăpat de neajunsurile călătoriei şi ajuns la neamurile sale, a fost silit să robească, el, care a crescut în atâta belşug . Ştii că robia este amară în orice împrejurare; dar este un chin de nesuferit să fii silit de oameni de seama ta să rabzi umilinţele la care sunt supuse slugile, şi asta mai cu seamă atunci când n-ai fost obişnuit cu astfel de treburi, ci ai trăit toată viaţa în libertate şi belşug. Cu toate acestea, Iacov a suportat toate chinurile cu bărbăţie şi curaj. Ascultă cuvintele lui, căci însuşi povesteşte necazurile sale din timpul cât a păscut oile socrului său: „Am plătit de la mine furtişagurile zilei şi furtişagurile nopţii. Ziua mă ardea căldura, şi noaptea, gerul; şi se depărta somnul de la ochii mei” . Acestea le-a suferit omul care a dus o viaţă fără de vicleşug, omul care a locuit tot timpul în casă ; după atât de multă trudă şi pagubă, după ce a robit vreme îndelungată, a mai suferit şi o amară înşelăciune când a fost vorba să se însoare.
Chiar dacă n-ar fi robit şapte ani, chiar dacă n-ar fi suferit nici un neajuns din cele de care se plângea socrului său şi dacă n-ar fi iubit-o pe fiica lui, numai faptul că i-a făgăduit pe fata cea mai frumoasă, dar i-a dat în locul ei pe cea mai urâtă , câtă tristeţe, câtă tulburare, câtă ocară a cuprins atunci sufletul fericitului aceluia! Dacă ar fi fost un alt om în locul lui, n-ar fi suferit cu uşurinţă ocara, ci ar fi distrus toată casa socrilor săi, omorându-se şi pe sine, şi pe ei, sau i-ar fi pierdut în alt chip. Dar pentru că Iacov era îndelung-răbdător a suportat cu resemnare totul, n-a făcut aşa şi nici măcar nu s-a gândit la aşa ceva. Când i s-a poruncit să mai slujească şapte ani, a ascultat degrabă . Atât era de blând şi de îngăduitor. Iar dacă îmi vei spune că dragostea pentru fată îl ajuta să fie îngăduitor, apoi şi în acest caz îmi vorbeşti tot de marea lui tristeţe. Gândeşte-te la marea lui durere când a fost lipsit de fata iubită de el; când se aştepta s-o ia de soţie, atunci a mai fost amânat cu alţi şapte ani. Gândeşte-te apoi la frigul şi căldura ce trebuia să îndure, la nopţile nedormite şi la desele pagube! În sfârşit, şi-a luat de soţie fata ce-i plăcea şi a trăit cu socrul său viaţă ticăloasă şi trudnică; cu toate acestea, tot era pizmuit şi a fost înşelat a doua oară la plata simbriei; a arătat socrului său înşelăciunea, spunându-i: „M-ai înşelat la socoteală de zeci de ori!” . Împreună cu socrul lui, s-au pornit împotrivă-i, cu duşmănie mai sălbatică decât a acestuia, fraţii femeilor lui. Necazul cel mai mare dintre toate i l-a pricinuit femeia pe care o iubea, pentru care a preferat să slujească paisprezece ani. Rahila, iubita lui soţie, era sugrumată de tristeţe; vedea că sora ei naşte, iar ea nici măcar nădejde nu avea de copil; din pricina tristeţii îşi pierduse atât de mult minţile, încât îl învinuia şi-l ţinea de rău pe bărbatul ei şi-l ameninţa că se omoară dacă nu are copii. ‘Dă-mi un copil, spunea ea; dacă nu, mă omor!” . Ce bucurie putea deci Iacov să mai aibă, când femeia pe care o iubea nespus de mult se jelea atât, când cumnaţii săi unelteau împotriva lui şi făceau totul ca să-l lase sărac lipit pământului? Dacă ne întristăm mult când ni se ia înapoi averea dată ca zestre soţiilor noastre, pentru care nu ne-a curs nici un pic de sudoare, putem spune oare că (Iacov) a privit cu nepăsare când s-a văzut primejduit să i se ia averea făcută cu ostenelile sale ? Simţind deci că îl bănuiau şi că se uită la el cu neîncredere, a plecat pe ascuns, ca un fugar. Poate fi oare o situaţie mai ticăloasă ca aceasta? Sărmanul Iacov a plecat şi din ţara sa, şi din ţară străină tot cu frică, tot cu primejdie. Este silit să cadă din nou în aceeaşi prăpastie. Când a fugit de teama fratelui său, şi-a găsit scăparea la socru; acum, când este alungat de socru, este silit să-şi găsească scăparea la fratele lui. A încercat pe propria-i piele cuvintele spuse de profetul Amos despre ziua Domnului: „Precum când fuge omul dinaintea leului şi-i iese înainte ursul şi sare în vizuina lui, şi-şi reazemă mâinile sale de perete şi-l muşcă şarpele” .
Trebuie să mai vorbesc oare despre spaima suferită de Iacov când l-a ajuns din urmă Laban , având de hrănit şi de îngrijit atâtea vite şi slugi? Dar când avea să dea cu ochii de faţa fratelui său Isav, n-avea să păţească oare ce păţeau cei ce se uitau la capul Gorgonei născocit de poeţi? Îşi rânduise toate ale sale ca şi cum s-ar fi dus la moarte. Ascultă cuvintele lui şi înţelege din ele focul ce zăcea în sufletul său: „Scoate-mă, spune el, Dumnezeule, din mâna fratelui meu Isav, că mă tem de el, ca nu cumva venind să mă ucidă pe mine şi pe aceste mame cu fii. Tu mi-ai spus: Bine-ţi voi face” . Dacă Iacov ar fi trăit până atunci tot timpul fericit, frica aceasta i-ar fi alungat din suflet toată fericirea. Dar toată viaţa lui, din ziua în care a primit binecuvântarea, a dus-o numai în frică, învăluit de nenorociri şi de uneltiri. Atât de mare îi era frica în timpul întoarcerii spre casa părintească, încât nici după ce s-a întâlnit cu fratele său, care se purtase cu el bine şi cu dragoste, nu căpătase curaj şi nici nu-i pierise din suflet neliniştea. Când Isav l-a rugat să meargă împreună cu el, Iacov, ca şi cum ar fi vrut să scape de o fiară sălbatică, îl ruga şi căuta o umbră de adevăr, ca să se poată despărţi de el, spunându-i: „Domnul meu cunoaşte că sunt micuşori copiii mei, şi oile şi vacile sunt fătate; deci de le voi sili să meargă, într-o zi vor muri toate vitele. Să meargă domnul meu înaintea slugii sale, iar eu voi întârzia pe cale după încetineala vitelor care merg înaintea mea şi după mersul copiilor mei, până voi veni la domnul meu în Seir” . A răsuflat oleacă după ce a scăpat din acele primejdii, dar a venit peste el o altă spaimă, cu mult mai cumplită. Fiica lui, Dina, i-a fost răpită ; mai întâi l-a îndurerat necinstirea fiicei lui, dar s-a mângâiat când fiul împăratului i-a făgăduit că se va căsători cu Dina. Iacov a căzut la învoială cu fiul împăratului , dar Levi şi oamenii lui au călcat în picioare învoielile şi au ucis pe toţi bărbaţii oraşului . Fapta lui Levi a înspăimântat atât de mult pe tatăl lui, încât a trebuit să se mute de acolo, deoarece toţi îl duşmăneau.
Scriptura spune: „Şi a zis Iacov către Simeon şi către Levi: urât m-aţi făcut, ca să fiu rău tuturor celor ce locuiesc pământul şi în Canaan şi în Ferezei; şi eu puţin sunt cu numărul, şi de se vor aduna asupra mea, mă vor tăia şi voi pieri şi eu şi casa mea” . Vecinii ar fi trecut prin sabie pe toţi bărbaţii dacă iubirea de oameni a lui Dumnezeu n-ar fi oprit mâna lor şi n-ar fi pus capăt acelor nenorociri. „Şi a fost, spune Scriptura, frica lui Dumnezeu peste cetăţile dimprejurul lor şi n-au alergat pe urma fiilor lui Israel” . Cum a fost viaţa lui Iacov după ce a scăpat de aceste rele? A avut oare timp să-şi tragă sufletul? Nu! Atunci s-a năpustit asupra lui culmea nenorocirilor, moartea iubitei lui soţii, moarte înainte de vreme şi silnică: „A născut Rahila, spune Scriptura, şi greutate a avut in naştere. Şi a fost când a născut ea cu greu, i-a zis moaşa: Cutează, căci şi acesta îţi este fiu. Şi a fost când îşi da ea sufletul (căci murea), a chemat numele lui: fiul durerii mele” . Şi pe când era încă puternică jalea lui Iacov, Ruben i-a mai mărit tristeţea necinstind patul tatălui său . Atât de mult l-a îndurerat pe Iacov acest lucru, încât chiar pe patul de moarte l-a blestemat pe fiul lui, atunci când părinţii simt cea mai mare dragoste pentru copiii lor, mai cu seamă când este primul născut, cum era Ruben. Nu trage puţin în cumpăna dragostei părinteşti acest lucru. Marea tristeţe a lui Iacov a îndepărtat însă toate acestea şi, chemându-l pe Ruben, a spus: „Ruben, cel întâi-născut al meu, tu tăria mea şi începutul fiilor mei, cumplit te-ai purtat, cumplit şi îndărătnic; sumeţitu-te-ai ca apa, ca să nu fierbi. Că te-ai suit în patul tatălui tău; atunci ai spurcat aşternutul în care te-ai suit” .
Când Iosif, fiul iubitei lui femei, a crescut mare şi se aştepta Iacov să-i fie o mângâiere a durerii pierderii soţiei sale, atunci, tocmai prin fiul lui, i se pregătiseră fel de fel de nenorociri. Fraţii lui Iosif au muiat în sânge haina lui şi i-au arătat-o tatălui lor . Prin această faptă feciorii lui i-au pricinuit o durere cumplită. N-a jelit numai moartea lui Iosif, ci şi felul morţii lui. Gândurile care-i sfâşiau sufletul erau multe şi felurite: că a murit fiul iubitei sale soţii, că era mai bun decât toţii fiii lui, că era fiul cel mai drag, că era în floarea vârstei, că el l-a trimis la moarte, că n-a murit în casă, nici în pat, nici lângă tatăl său, fără să spună sau să audă vreun cuvânt de mângâiere, că n-a murit de moarte bună, că a fost sfâşiat de viu de cruzimea fiarelor sălbatice, că nu s-a găsit nici o rămăşiţă din trupul lui ca să o adune şi să o dea pământului, că n-a suferit el, tatăl, o astfel de lovitură în tinereţe, când putea s-o suporte, ci acum, la adânci bătrâneţi. Puteai să vezi o privelişte cumplit de dureroasă: părul alb mânjit cu ţărână, pieptul bătrân dezgolit de cămaşa sfâşiată, iar bocetele, cu neputinţă de mângâiat. „Şi-a rupt, spune Scriptura, Iacov hainele sale şi a pus pe mijlocul lui sac şi a plâns pe fiul său zile multe. S-au adunat toţi fiii lui şi fiicele lui şi au venit să-l mângâie; şi nu vrea să se mângâie, zicând că: Mă voi pogorî în iad la fiul meu plângând” . Ca şi cum ar fi trebuit ca niciodată sufletul lui să nu-i fie lipsit de tristeţe, astfel, când începuse să se vindece această rană, a venit o foamete care a cuprins tot pământul . Foametea i-a adus de la început o mulţime de neplăceri. Când feciorii lui s-au întors cu grâu din Egipt, au adus o uşurare nenorocirii, dar au adus-o amestecată cu alt necaz: fiul său Simeon nu s-a întors cu fraţii lui din Egipt ; acest lucru i-a stricat toată bucuria curmării foametei. Necazul însă nu s-a mărginit numai la atât.
Cei din Egipt îl cereau şi pe Veniamin , singura mângâiere ce-i mai rămăsese în locul femeii lui moarte şi a fiului său mâncat de fiarele sălbatice. Nu numai asta îl făcea pe Iacov să ţină lângă el pe Veniamin, ci şi vârsta lui fragedă şi grija educaţiei lui. „Nu se va pogorî, a zis Iacov, fiul meu cu voi, pentru că fratele lui a murit, şi el singur mi-a rămas. Şi de i se va întâmpla să slăbească pe calea pe care veţi merge, îmi veţi duce bătrâneţile mele cu întristare în iad” . La început, pentru toate aceste motive a rămas neînduplecat, spunând că nu-l va lăsa să plece. Dar când foametea a ajuns mai cumplită şi simţea că nenorocirea se măreşte, i-a dat voie, deşi plângea cu amar: „Pentru ce mi-aţi făcut rău spunând omului aceluia că mai aveţi un frate?” . Plecarea lui Veniamin l-a îndurerat mai mult decât orice, rostind aceste cuvinte pline de jale: „Iosif nu mai este, Simeon nu mai este; şi pe Veniamin să-l luaţi? Peste mine au venit toate acestea!” . Prin aceste cuvinte se plângea că după Iosif şi Simeon încercau să i-l răpească şi pe Veniamin şi arăta că va suferi orice numai să nu se despartă de copil, în sfârşit, biruit, l-a dat cu propriile sale mâini, zicând: „Şi pe fratele vostru luaţi-l şi sculându-vă mergeţi la acel om. Şi Dumnezeul meu să vă dea vouă har înaintea omului ca să lase pe fratele vostru celălalt şi pe Veniamin. Cât despre mine, de-mi va fi dat să rămân fără copii, atunci să rămân” , Iacov a fost copleşit de multe nenorociri, i se sfâşia inima de durere, şi numărul copiilor lui se împuţina încetul cu încetul; totuşi răbda toate nenorocirile, chiar dacă necazurile ce-l loveau erau din ce în ce mai mari. Mai mare i-a fost tristeţea pricinuită de pierderea lui Simeon şi a lui Veniamin decât cea pricinuită de pierderea lui Iosif. Nenorocirea pentru care nu mai ai credinţă de îndreptare, chiar dacă ne pricinuieşte foarte mari supărări, o uităm repede, căci ea ne taie orice nădejde. Dar nenorocirea despre care nu ştii cum se va termina nu lasă sufletul să se liniştească; nesiguranţa celor ce se pot întâmpla măreşte şi înnoieşte mereu chinul sufletului. Adevărul spuselor mele îl poţi vedea bine în viaţa Fericitului David; atâta vreme cât copilul  îi trăia, îl jelea; după ce i-a murit însă copilul, n-a mai plâns. Slugile lui David erau nedumerite din pricina purtării lui; de aceea l-au întrebat pentru ce nu mai plânge după ce i-a murit copilul, o dată ce-l jelea pe când trăia ; David le-a dat aceeaşi explicaţie ca şi cea dată de mine acum . Era firesc, deci, ca Iacov să se fi temut şi să fi tremurat mai mult acum, deoarece nu ştia ce sfârşit va avea această nouă nenorocire. Mi s-ar putea însă obiecta:
– Dar priveliştea aceea plăcută şi vederea lui Iosif l-au bucurat mai târziu.
– Dar ce folos? După cum n-ai nici un folos dacă bagi în gheaţă membrele pârjolite la un foc puternic, tot astfel nimic n-ar fi fost în stare să mai mişte inima lui Iacov, al cărui suflet a fost atât de mult tulburat de dureri şi a fost pârjolit puternic de flacăra tristeţii, mai cu seamă că acum, din pricina bătrâneţii, simţirea nu-i mai era atât de vie. Acelaşi lucru îl spunea şi Barzilai, rugându-l pe David: „Câte vor fi zilele vieţii mele acolo, ca să sui cu regele în Ierusalim? Astăzi sunt om de optzeci de ani; voi cunoaşte între bine şi între rău? Va gusta robul tău toate câte va mânca sau toate câte va bea? Sau voi auzi glasul cântăreţilor şi al cântăreţelor? Pentru ce să fie robul tău povară pentru domnul meu, regele?” . Dar pentru ce e nevoie să alergăm la mărturia altora spre a trage această concluzie, când putem s-o auzim chiar din gura celui care a suferit? Întrebat de Faraon despre viaţa lui, după ce şi-a văzut fiul, spune: „Puţine şi rele sunt zilele mele; n-au ajuns la zilele părinţilor mei” . Iacov avea deci necontenit vie în suflet amintirea necazurilor sale.

12. Dar Iosif, acest strălucit şi slăvit fiu al lui Iacov, pe cine n-a depăşit prin suferinţele sale? Tatăl lui a avut numai un frate care-l duşmănea; Iosif însă, cu mult mai mulţi. Iacov şi-a petrecut toată copilăria în belşug şi în mare tihnă; Iosif însă a fost silit, încă de pe când era copil, să trăiască printre străini şi să suporte necazurile şi neplăcerile călătoriei. Iacov avea lângă el pe mama sa, care-i uşura duşmănia fratelui său; Iosif însă, încă de pe când era tânăr, când avea mai cu seamă nevoie de ajutorul mamei, a fost lipsit cu totul de acesta. Mai mult încă: Isav a supărat pe Iacov numai cu ameninţarea; fraţii lui Iosif însă au prefăcut duşmănia în faptă; dinainte de a-l vinde îl pizmuiau şi-l bârfeau. Poate fi ceva mai groaznic decât a avea necontenit duşmani cu tine în casă? „Au adus învinuire împotriva lui; şi văzând că tatăl lui îl iubeşte mai mult decât pe ceilalţi fii ai lui l-au urât pe el şi nu-i puteau grăi nimic de pace” . N-aş putea spune că a fost o nenorocire atât de mare când s-a aflat în stăpânirea negustorilor sau a dregătorului. Aceştia s-au purtat cu mult mai omenos decât fraţii lui. Dar nici după ce a ajuns în Egipt nu s-a potolit furtuna necazurilor; dezlănţuindu-se din nou, o furtună mai puternică l-a acoperit. Vei crede poate că am de gând să vorbesc de viclenia stăpânei sale; înainte de aceasta am să vorbesc de un alt necaz, mai cumplit. Groaznic, într-adevăr e groaznic să fii defăimat pentru astfel de fapte, să fii osândit, să fii întemniţat vreme atât de îndelungată, când eşti un copil liber, de bun neam şi n-ai făcut niciodată cunoştinţă cu astfel de nevoi. Dar cu mult mai împovărătoare decât toate aceste furtuni socot că a fost furtuna pricinuită de vârsta sa.
Dacă a respins dragostea stăpânei sale pentru că el însuşi nu era tulburat de poftă, nu-l laud mult pe Iosif, nici nu-l admir, dând eu ascultare cuvintelor lui Hristos. Hristos spune că vor fi vrednici de împărăţia cerurilor nu cei care sunt din fire fameni, ci cei care singuri se fac fameni . Care ar fi fost biruinţa lui Iosif dacă nu s-ar fi făcut pe sine famen? Împotriva cui şi-a încununat fruntea? Pe cine a învins, ca să fie proclamat învingător, dacă n-a avut cu cine se lupta şi nu încerca nimeni să-l trântească la pământ? Nu spunem că sunt caşti şi nici nu-i lăudăm pe cei care nu trăiesc cu animalele, deoarece firea noastră nu pofteşte o astfel de împreunare. Prin urmare, dacă pe Fericitul Iosif nu l-a tulburat dorinţa de a trăi cu stăpâna sa, pentru ce să ne minunăm de castitatea lui? Dar dacă atunci când flacăra dragostei este mai puternică decât la oricare altă vârstă -n-avea decât douăzeci de ani -, dacă atunci când tirania poftei este de nestăpânit, chiar când nu-i provocată din afară, dacă, deci, atunci s-a năpustit asupra tânărului desfrânata lui stăpână, care şi-a mărit frumuseţea firească pe care o avea şi cu vrăjile femeieşti, şi cu înfrumuseţarea chipului ei, cine ar putea povesti furtuna sufletului lui, tulburarea şi chinul său, când dinăuntru îl tulburau firea şi vârsta, iar din afară îl asaltau vicleniile egiptencei, nu o zi sau două, ci vreme îndelungată? După părerea mea, Iosif tremura atunci nu numai pentru el, ci suferea şi pentru ea, văzând-o că se silea să se arunce într-o prăpastie atât de mare.
Că acesta era gândul lui Iosif se vede de acolo că el îi răspunde cu multă bunătate sufletească. Dacă ar fi vrut, ar fi putut să-i vorbească obraznic şi s-o insulte; ea ar fi suferit totul cu uşurinţă pentru că-l iubea, Iosif însă n-a rostit astfel de cuvinte, nici nu le-a gândit, ci i-a grăit cuvinte de credinţă, prin care socotea s-o întoarcă de la gândul ei; altceva mai mult n-a spus. „Iată, a spus el, domnul meu nu cunoaşte nimic din cele câte mi s-au încredinţat în casa lui şi toate câte sunt în ea le-a dat în mâna mea; şi nu este în casa aceasta nimic care să nu fie sub mine şi nu-mi este oprit nimic altceva afară de tine, pentru că tu eşti femeia lui. Cum voi face acest mare rău şi să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu?” . Şi după ce a vorbit cu atâta blândeţe şi a arătat atâta curăţie sufletească şi trupească, a fost bârfit; iar Dumnezeu a îngăduit. A fost legat, şi nici atunci n-a vădit hula şi bârfeala nedreaptă a femeii. Voia să primească mare răsplată şi cununi mai strălucitoare. Pentru aceea a rămas tot în temniţă, şi când slugile împăratului au fost eliberate. Nu-mi vorbi de omenia temnicerului! Cercetează mai degrabă cuvintele lui Iosif, şi vei vedea durerea sufletului său. După ce a tălmăcit visul, a spus paharnicului: „Ci adu-ţi aminte de mine când îţi va fi bine şi fă milă cu mine şi adu-i aminte de mine lui Faraon şi să mă scoţi din această închisoare; că am fost furat din pământul evreilor, şi aici n-am făcut nimic, m-au aruncat în temniţa aceasta” . Ar fi suferit cu uşurinţă întemniţarea, dar îi era nespus de greu să trăiască la un loc cu astfel de oameni: jefuitori de morminte, hoţi, ucigaşi de părinţi, desfrânaţi, criminali -căci închisoarea era plină numai cu astfel de oameni.
Nu-l supăra şi nu-l întrista numai aceasta, ci şi faptul că vedea că mulţi oameni se istovesc acolo fără rost şi fără vreo vină. Cu toate acestea, robul împăratului a fost eliberat din temniţă, lucru de care te plângi şi tu acum, iar Iosif, omul liber, a rămas să se mai chinuie în închisoare. Dacă mi-ai spune că Iosif a dobândit mai târziu putere împărătească, n-ai face altceva decât să-mi vorbeşti de roiul de griji, de nopţi nedormite, de nenumărate treburi care, toate, nu aduc nici o bucurie celor ce doresc să ducă o viată liniştită şi fără de grijă.
În afară de acestea, chiar dacă au avut vreo bucurie, drepţii Vechiului Testament n-au putut avea cea mai mare bucurie, căci în vremea lor nu se descoperise încă împărăţia cerurilor şi nici nu se făcuse cunoscută făgăduinţa bunătăţilor viitoare. Dar acum, când stau în faţa noastră atâtea bunătăţi, când cunoşteam cu toţii care sunt realitatea şi sensul acestei vieţi, spune-mi, te rog, se mai poate întrista cineva, chiar dacă n-are nici o bucurie în viaţa aceasta pământească, şi, în general vorbind, mai poate socoti ca bun ceva din cele ce se întâmplă pe pământ, o dată ce cunoaşte bunătăţile cereşti? Poate fi un suflet mai ticălos decât acela care, în timp ce aşteaptă să se mute nu după multă vreme la cer, caută tihna din lumea aceasta şi veselia pământească, veselie ce nu se deosebeşte întru nimic de umbră? Solomon spune: „Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni” . Dacă omul care, mai mult decât toţi oamenii, a încercat pe propria-i piele valoarea plăcerilor din lumea aceasta, a vorbit astfel despre plăceri, cu mult mai mult noi trebuie să gândim aşa, noi, care nu avem nimic comun cu pământul, care am fost înscrişi în Cetatea cea de sus şi cărora ni s-a poruncit să locuim cu mintea în cer.