Recomandare carte

Scrisorile
Către persoane oficiale
Către diaconiţa Olimpiada
Către alte persoane

Traducere din limba greacă veche de Preotul Profesor Dumitru Fecioru

Editura IBMBOR

Exilarea Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru a doua oară, în vara anului 404, a pus capăt în mod brutal slujirii sale ca arhiepiscop al Constantinopolului, dar nu şi grijii sale pastorale. ..

Scrisorile sale, alcătuite în anii acestui al doilea exil (404-407), au fost singura formă posibilă de continuare a apostolatului său în condiţii de puternică adversitate.  …

Scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur, care sunt totodată şi ultimile sale scrieri, exprimă în chipul cel mai convingător statornicia şi tăria acestei iubiri adevărate şi sfinte, pe care cuptorul încercărilor şi al suferinţei a arătat-o şi mai strălucitoare.

Fragmente AICI

Poate fi cumparata de AICI