Despre prietenie

OMILIA VII – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor ii oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, bulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, tară cu-f cernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, …

OMILIA VII – 2TimoteiRead More »

Despre prietenie

(Migne,P. G. 62,403-406) Aşa trebuie prietenul [adevărat] să iubească, încât şi sufletul dacă îi este cerut, să nu refuze a-l da, dacă îi este cu putinţă. Dar ce zic eu: dacă îi este cerut? Chiar el trebuie să alerge [cu sârguinţă] să-l dea. Căci nimic, nimic nu este mai dulce decât această dragoste şi nimic …

Despre prietenieRead More »

54. Despre prietenie

Cu adevărat, prietenul credincios mângâiere este în viaţă. Ce n-ar fi în stare să facă un prieten adevărat? Câtă plăcere, câtă prisosinţă şi cât temei nu aduce el? Poţi descoperi atâtea comori, dar nimic nu preţuieşte cât un prieten adevărat. Să arătăm mai întâi bucuriile legate de prietenie. Vederea   unui   prieten   îmbracă   inima   în sărbătoare …

54. Despre prietenieRead More »