Diverse

Predica a XII-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XII-a   Iarăşi mulţumire lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor făcute faţă de împărat; despre firea lumii şi despre aceea că Dumnezeu, zidind pe om, a pus în el şi legea firească şi apoi că trebuie să ne ferim din răsputeri de jurăminte Predică ţinută la 30 Martie 1. Şi …

Predica a XII-a despre statuiRead More »

Predica a XIV-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XIV-a   După ce norodul fu scăpat de orice strâmtorare şi şi-a căpătat iar încrederea, unii sau apucat iar să turbure pacea cetăţii, plăsmuind svonuri mincinoase, şi au fost daţi de gol; pentru acestea s-a ţinut predica şi pentru sfatul privitor la jurăminte. De aceea s-a înfăţişat şi povestea …

Predica a XIV-a despre statuiRead More »

Predica a XV-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XV-a   Tot despre nenorocirea Antiohiei şi despre aceea că frica este peste tot folositoare şi că jalea e mai folositoare decât râsul şi despre zicerea aceea: „Să ştii că treci prin mijlocul curselor” şi că e mai rău să juri decât să ucizi 1) Ţinută la 20 Martie …

Predica a XV-a despre statuiRead More »

Predica a XVI-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XVI-a   S-a ţinut când i s-a vestit cârmuitorului jaful şi toţi se gândeau sâ fugă, iar cârmuitorul a întrat în biserică şi a mângâiat poporul; tot odată despre fereala de jurământ şi acea vorbă a Apostolului: „Pavel, cel băgat în temniţă pentru Iisus Hristos”(1) Ţinută la 21 Martie …

Predica a XVI-a despre statuiRead More »

Predica a XVII-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XVII-a   Ţinută cu prilejul sosirii la Antiohia a lui Ellebihos, mai marele oştilor, şi a lui Chesarie, logofăt al Curţii, dregători trimeşi de împăratul Teodosie spre a cerceta pe cei ce s-au făcut vinovaţi de răsturnarea statuilor împărăteşti Ţinută  la  sfârşitul  săptămânii a  patra a postului Paştilor 1. …

Predica a XVII-a despre statuiRead More »

Predica a XVIII-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XVIII-a Despre răscoala suspomenită din oraş, despre post şl despre zisa Apostolului: „Bucuraţi-vă  întru  Domnul pururea”  (Filip. 4, 4).  Ţinută în ultima Duminică a lunii Aprilie sau cam pe atunci 1. Am văzut pe mulţi bucurându-se şi spunându-şi unii altora: Am biruit, am izbândit, a trecut jumătate din post. …

Predica a XVIII-a despre statuiRead More »

Predica a XX-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica  a XX-a Ca să ne pregătim de împărtăşanie nu e deajuns postul, ci e nevoie şi de virtutea sufletului; cum trebuie să uităm supărările ce ni sau făcut, lege la care Dumnezeu ţine foarte mult, pentru că cei ce ţin mânia sunt chinuiţi şi înainte de iad. Despre cum trebuie …

Predica a XX-a despre statuiRead More »

Predica a XXI-a despre statui

din „Predicile despre statui” Predica a XXI-a Pentru întoarcerea episcopului Flavian şi pentru împăcarea împăratului cu oraşul Antiohiei şi către cei ce s-au făcut vinovaţi de răsturrnarea statuilor   Ţinută cu puţine zile înainte de Paşti, probabil chiar în săptămâna Patimilor 1. Cu zicerea cu care întotdeauna obicinuiam să încep în vremea primejdiilor, vorbind frăţiilor voastre, …

Predica a XXI-a despre statuiRead More »

Antiohia

din „Gura de Aur – Atletul lui Hristos”  de Virgil Gheorghiu Oraşul în care s-a născut Gură de Aur se numea Antiohia. Numele acestui oraş nu mai există astăzi pe nici o hartă. Pe locul Antiohiei se află un orăşel turcesc numit Antakiyah. Aşezat pe malurile râului Orontes din Asia Mică, el face parte din …

AntiohiaRead More »

PREDOSLOVIE CĂTRE CITITORI

din “Omilii si cuvantari” De abia trecuseră timpurile persecuţiilor sângeroase când creştinii erau ucişi fără judecată şi fără milă. Religia creştină, interzisă şi blamată, apărea în ochii păgânilor ca o învăţătură a celor săraci şi slabi, a celor prigoniţi şi vrednici de moarte. Ura acumulată în decursul timpului şi calomnia care desfigura faţa sfântă a …

PREDOSLOVIE CĂTRE CITITORIRead More »

Cuvant la Rusalii II

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT LA SFÂNTUL PRAZNIC AL CINCIZECI DE ZILE Cuvântul II. Mari sunt, fraţilor, şi covîrşesc tot cuvântul omenesc, darurile cele ce ni s-au dăruit astăzi de Iubitorul de oameni Dumnezeu. Pentru aceasta toţi să ne bucurăm şi săltând să lăudăm pe Stăpânul nostru, că sărbătoare şi praznic ne este nouă ziua …

Cuvant la Rusalii IIRead More »

OMILIA II – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Deci, nu te ruşina de a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine, cel pus în lanţuri pentru El, ci pătimeşte împreună cu mine pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu. El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci …

OMILIA II – 2TimoteiRead More »

OMILIA IV – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Iisus, şi cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii. Şuieră împreună cu mine, ca …

OMILIA IV – 2TimoteiRead More »