Despre saracie- bogatie

19. Stricăciuni legate de bogăţie şi de sărăcie

Cercetaţi cu băgare de seamă necazurile bogăţiei şi ale sărăciei, sau, mai degrabă, nu ale bogăţiei  şi ale sărăciei, ci ale celor ce sunt bogaţi sau săraci. Să vedem în care din aceste două stări suntem mai bine înarmaţi pentru mântuirea noastră. Care credeţi că este păcatul alipit sărăciei? Minciuna. Dar bogăţiei? Trufia, mama tuturor …

19. Stricăciuni legate de bogăţie şi de sărăcieRead More »

64. Bogaţii sunt răspunzători de decăderea celor săraci

E o nebunie, o adevărată sminteală, să umpli lăzi întregi cu veşminte şi să te uiţi cu nepăsare la o fiinţă făcută după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, goală, tremurând de frig, abia mai putând să se ţină pe picioare. „Dar   sunt   o   prefăcătorie,   acest   tremur   şi   această slăbiciune…” Şi ce? Nu vă temeţi că …

64. Bogaţii sunt răspunzători de decăderea celor săraciRead More »

72. Nu certaţi pe cei săraci pentru nelucrarea lor

De ce – va zice careva – Pavel, scriind către Tesaloniceni a alcătuit această lege: „Cine nu munceşte, să nu mănânce?” Ca înşivă să înţelegeţi acest îndreptar – şi să împliniţi vorbele apostolului nu numai săracului, ci încă şi vouă înşivă. Voi grăi, oare, un lucru nepotrivit şi izbitor? Vă veţi supăra, ştiu – totuşi …

72. Nu certaţi pe cei săraci pentru nelucrarea lorRead More »