Despre virtute

59. Aceeaşi faptă poate fi bună sau rea,după cum e săvârşită, cu bun sau rău

Nu v-am spus, fără să mă fi întrebat, că folosirea pedagogică a înşelării nu se cade numai în război şi împotriva duşmanilor, ci şi în vreme de pace şi cu privire chiar la cei mai buni prieteni? Ea poate fi de folos, în adevăr, nu numai celor ce înşeală – ci şi celor înşelaţi. Ca …

59. Aceeaşi faptă poate fi bună sau rea,după cum e săvârşită, cu bun sau răuRead More »

60. O faptă e cu atât mai încărcată de merit, cu cât a fost săvârşită cu mai multă trudă

Dar, oare, de ce stricăciunea-i încărcată de atâta plăcere, iar virtutea de-atâta trudă şi sudoare? Şi ce răsplată vi se va da dacă virtutea nu-i întovărăşită de trudă? Aş putea arăta de îndată o mulţime de oameni care, din firea lor, dispreţuiesc legăturile cu femeile şi care fug de ele ca de ceva dezgustător. Oare, …

60. O faptă e cu atât mai încărcată de merit, cu cât a fost săvârşită cu mai multă trudăRead More »

78. Fiecare zi ar trebui să fie sărbătoare pentru creştin

Dumnezeu porunci Iudeilor să ţină numai trei sărbători. Nouă, să ţinem fără încetare, de vreme ce pentru noi fiecare zi este o zi de sărbătoare. Ca să vă lămuresc că aşa este, vă voi arăta temeiul sărbătorilor noastre, şi veţi vedea cum că este sărbătoare în toate zilele. Cea dintâi dintre sărbătorile noastre este Bobotează. …

78. Fiecare zi ar trebui să fie sărbătoare pentru creştinRead More »

83. Despre viaţa pustnică

Vedeţi pe pustnicii munţilor? Ei şi-au părăsit casa, familia, toate rangurile lor, s-au aşezat afară de lume, s-au îmbrăcat în sac, se culcă pe cenuşă, se închid în chilii strâmte – şi încă nemulţumiţi cu asemenea asupriri, ei îşi trimit asupră-le postul şi foamea. De v-aş porunci să faceţi şi voi la fel, nu veţi …

83. Despre viaţa pustnicăRead More »

84. Virtutea e cu putinţă, oricare ar fi starea cuiva

Unul străluceşte în sărăcie, altul în bogăţie. Ilie în sărăcie, Avraam în bogăţie. Mergeţi către starea care vi se pare mai lesnicioasă şi mai bine potrivită pentru voi. Unul străluceşte în căsătorie – Avraam, altul în feciorie, – Ilie. Urmaţi calea pe care o vreţi – şi una şi alta duce la cer. Unul străluceşte …

84. Virtutea e cu putinţă, oricare ar fi starea cuivaRead More »