Despre virtute

OMILIA IV -Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Bătrânii să fie treji, cinstiţi, întregi la minte, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare; bătrânele, de asemenea, să aibă, în înfăţişare, sfinţită cuviinţă, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să înveţe de bine, ca să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi …

OMILIA IV -TitRead More »

OMILIA X

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.  Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine …

OMILIA XRead More »

OMILIA XII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor. Aceştia opresc de la căsătorie şi de Ia unele bucate, pe …

OMILIA XIIRead More »

OMILIA XIV

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Numai omul cel virtuos trăieşte, cel păcătos este deja mort] (urmare) „Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori trupului, ca să vieţuim după trup. Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar dacă ucideţi, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii” (Romani 8, 12-13). Arătând cât de mare este răsplata …

OMILIA XIVRead More »

Omilia IX din Comentariul la epistola către Coloseni

(PG 62,0359-366) din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” “Cuvântul lui Hristos să locuiască cu îmbelşugare întru voi, învăţându-vă toată înţelepciunea şi povăţuindu-vă în psalmi şi în imne şi în cântări duhovniceşti, cântând prin har în inimile voastre Domnului. Şi tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi întru numele …

Omilia IX din Comentariul la epistola către ColoseniRead More »

DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE FII NU ESTE DE NELUAT ÎN SEAMA

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvantari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 C U V Â N T CHIAR SI ÎN PRAZNICUL A CINCIZECI DE ZILE TREBUIE SA NE ADUCEM TOTDEAUNA AMINTE DE POST. PENTRU PURTAREA DE GRIJA A LUI DUMNEZEU, SI CUM CA DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE …

DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE FII NU ESTE DE NELUAT ÎN SEAMARead More »

DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILOR

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvantari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT DESPRE CREDINTA ANNEI, DESPRE ÎNTELEPCIUNEA SI BLÂNDETEA EI ; SI DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILOR. TREBUIE SA NE RUGAM ATUNCI CÂND ÎNCEPEM A PRÂNZI SI DUPA CE TERMINAM. Nimic nu este asemenea rugaciunii, o iubitilor ; nimic nu …

DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILORRead More »

Omilia aceluiaşi, rostită în Biserica Sfintei Irina,despre râvna celor prezenţi la biserică şi despre uşurătatea celor care lipsesc şi despre cântare; şi că firea nu este pricină s-o oprească pe femeie de a apuca pe calea virtuţii

Intr-adevar, preadulce este citirea Scripturilor, si mai placuta decat orice gradina si mai desfatatoare decat raiul, mai ales cand citirii ii urmeaza cunostinta148. Caci si gradina, si frumusetea florilor, si podoaba pomilor, si trandafirii, si iedera, si mirtul149 incanta privirea. Dar dupa ce trec putine zile se vestejesc. Citirea Scripturilor insa intareste ca un zid …

Omilia aceluiaşi, rostită în Biserica Sfintei Irina,despre râvna celor prezenţi la biserică şi despre uşurătatea celor care lipsesc şi despre cântare; şi că firea nu este pricină s-o oprească pe femeie de a apuca pe calea virtuţiiRead More »

1. Viaţa pământească asemuită cu o reprezentaţie de teatru

din Cuvinte alese EDITURA REINTREGIREA – ALBA-IULIA – 2002 La amiază, la teatru, cortina se dă în lături – şi actorii, în ceaţă, îşi fac intrarea, având măşti pe faţă. Ei recită o povestire veche, arătând prin vorbe, desfăşurarea întâmplărilor. Unul se înfăţişează ca filozof şi nu-i filozof; altul rege, fără să fie, ci numai …

1. Viaţa pământească asemuită cu o reprezentaţie de teatruRead More »

2. Multe din aşa-zisele bunuri sau din aşa-zisele rele nu sunt, la adică, nici una nici alta

din Cuvinte alese EDITURA REINTREGIREA – ALBA-IULIA – 2002 Sunt lucruri bune, lucruri rele – şi lucruri de mijloc -şi printre acestea din urmă, unele par mulţimii că-s bune sau rele, fără să fie. Dar li se zice aşa şi sunt luate aşa. Ca să fiu înţeles mai bine în ceea ce vreau să zic, …

2. Multe din aşa-zisele bunuri sau din aşa-zisele rele nu sunt, la adică, nici una nici altaRead More »

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blândeţe laşitatea. Să ia aminte bine oricine crede că este stăpân al unei virtuţi, pe când el nu are decât viciul. Aşadar, …

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârceniaRead More »

21. Trufie şi hotărâre – umilinţă şi josnicie

Nimic nu este mai străin sufletului creştin ca trufia. Zic trufie şi câtuşi de puţin cinstită vorbire şi curaj, care se potrivesc de minune creştinului. Tot aşa, una-i umilinţa şi altceva   josnicia,   linguşirea   şi    lichelismul.    Dar   vă limpezesc prin câteva pilde. Firea – se pare – le potriveşte şi pe cele ce sunt potrivnice. Lângă …

21. Trufie şi hotărâre – umilinţă şi josnicieRead More »

58. Intenţia poate fi merituoasă, chiar când fapta nu-i urmează

Să nu vă miraţi, dacă începându-mi vorbirea întru lauda sfântului Eustaţiu, i-am spus mucenic sfântului. El a murit de o moarte firească; cum, aşadar, este mucenic? Adesea v-am arătat că ceea ce face pe mucenic, nu-i numai moartea, ci, de asemenea şi intenţia. Cununa muceniciei nu-i împletită numai când întâmplarea vine după faptul voinţei ci …

58. Intenţia poate fi merituoasă, chiar când fapta nu-i urmeazăRead More »