Omilii

Tâlcuire la Psalmul 132

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/psaumes/psaume132.htm Traducere Cristina Tofan “Iată acum ce este bun si ce este frumos, decat numai a locui fraţii împreună” Analiză: Trăsături şi avantaje ale bunei înţelegeri Există multe lucruri frumoase din punct de vedere moral dar care nu sunt agreabile; altele, care fac plăcere sunt lipsite de marea şi adevărata frumuseţe. Cât despre a găsi …

Tâlcuire la Psalmul 132Read More »

Cuvant la Rusalii I

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT LA SFÂNTUL PRAZNIC AL CINCIZECIMII, ŞI PENTRU CE NU SE MAI FAC ACUM SEMNE ŞI MINUNI Cuvântul 1. Iarăşi praznic şi iarăşi sărbătoare, şi iarăşi Biserica se laudă cu mulţimea fiilor ei. Dar ce folos este din iubirea de fii, când numai la sărbători, iar nu totdeauna vedem feţele cele …

Cuvant la Rusalii IRead More »

Cuvânt despre Proorocul Iona, Daniel şi despre cei trei tineri

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT DESPRE PROOROCUL IONA, DANIEL ŞI DESPRE CEI TREI TINERI, ŞI PENTRU POCĂINŢĂ. OMILIA S-A ZIS LA ÎNCEPUTUL SFÂNTULUI POST. Vesel ne este nouă astăzi praznicul şi adunarea mai luminată decât cea obişnuită. Oare care este pricina ? A postului este isprava aceasta. Ştiu şi eu că a postului şi încă …

Cuvânt despre Proorocul Iona, Daniel şi despre cei trei tineriRead More »

Cuvânt despre post

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT DESPRE POST, CARE S-A ZIS ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞASEA A SFINTELOR PATRUZECI DE ZILE Cât de veselitoare sunt valurile mării noastre celei duhovniceşti, mult mai, veselitoare decât cele ale mării pământeşti. Că pe acelea le ridică neorânduiala vânturilor, iar pe acestea le stăpâneşte virtutea ascultară! Şi acelea înălţându-se aduce multă …

Cuvânt despre postRead More »

OMILIA II – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Deci, nu te ruşina de a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine, cel pus în lanţuri pentru El, ci pătimeşte împreună cu mine pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu. El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci …

OMILIA II – 2TimoteiRead More »

OMILIA IV – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Iisus, şi cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii. Şuieră împreună cu mine, ca …

OMILIA IV – 2TimoteiRead More »