Talcuiri

OMILIA IX – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun. (II Timotei 3, 16-17) Făcând multe îndemnuri şi aducând multă mângâiere …

OMILIA IX – 2TimoteiRead More »

OMILIA I – Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Pavel, robul lui Dumnezeu şi apostol al lui Iisus Hristos, după credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi după cunoştinţa adevărului cel întocmai cu dreapta credinţă, — întru nădejdea vieţii veşnice, pe care a făgăduit-o mai înainte de anii veacurilor Dumnezeu, Care nu minte şi Care, la …

OMILIA I – TitRead More »

OMILIA II – Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit: De este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioşi, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători. (Tit 1, 5-6) …

OMILIA II – TitRead More »

OMILIA III – Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit: Cretanii sunt pururea mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe. Mărturia aceasta este adevărată; pentru care pricină, mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă şi să nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni …

OMILIA III – TitRead More »

OMILIA IV -Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Bătrânii să fie treji, cinstiţi, întregi la minte, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare; bătrânele, de asemenea, să aibă, în înfăţişare, sfinţită cuviinţă, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să înveţe de bine, ca să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi …

OMILIA IV -TitRead More »

OMILIA V – Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului …

OMILIA V – TitRead More »

OMILIA I – Filimon

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Pavel, cel pus în lanţuri pentru Iisus Hristos, şi fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună-lucrător cu noi, şi surorii Apfia, şi lui Arhip, cel împreună-oştean cu noi, şi Bisericii din casa ta: Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus …

OMILIA I – FilimonRead More »

OMILIA II- Filimon

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Mulţumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele, auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii, ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei lupte bune, pe care o …

OMILIA II- FilimonRead More »

OMILIA III – Filimon

din „Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l pe el, ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva sau îţi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu-ţi spun că …

OMILIA III – FilimonRead More »

OMILIA XI

din „Talcuiri la Epistola I catre Timotei” Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri, nu dedaţi la vin mult, neagonisitori de câştig urât, păstrând taina credinţei în cuget curat. Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană, să fie diaconiţi. (I Timotei …

OMILIA XIRead More »

OMILIA I

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră. Lui Timotei, adevărat fiu în credinţă. (I Timotei 1, 1-2) Mare era demnitatea apostolului, mare şi minunată, şi pretutindeni vedem pe Pavel punând dinainte cauzele demnităţii sale, nu ca …

OMILIA IRead More »

OMILIA II

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire, voind să fie învăţători ai Legii, dar neînţelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire. (I Timotei l, 5-7) Nimic …

OMILIA IIRead More »

OMILIA III

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-I slujesc, pe mine care mai înainte huleam, prigoneam şi batjocoream. Totuşi am fost miluit, căci în necredinţa mea, am lucrat din neştiinţă. Si a prisosit foarte harul Domnului nostru, împreună …

OMILIA IIIRead More »

OMILIA IV

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, …

OMILIA IVRead More »