Despre anatema

OMILIA XVI

din “Omilii la Epistola catre Romani” [„… aş fi dorit să fiu eu însumi anatema… ”] „Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt” (Romani 9, 1). Nu vi s-a părut, oare, că cele spuse în convorbirea dinainte, despre dragostea lui Pavel pentru Hristos, au fost lucruri mari şi mai …

OMILIA XVIRead More »