Despre homosexualitate

OMILIA IV

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre păcatul homosexualităţii] „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; asemenea şi bărbaţii, lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii” (Romani 1, 26, 27). Toate patimile …

OMILIA IVRead More »