Despre lacomie

Celor bogaţi

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT CARE S-A ROSTIT IN ÂNTIOHIA, ÎN BISERICA .. CE SE ZICEA CEA VECHE, PE CÂND ERA PREOT. PENTRU NEVOIA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN CETATE, DIN CAUZA SFĂRÂMĂRII STATUILOR LUI TEODOSIE CEL MARE, BINECREDINCIOSUL ÎMPĂRAT. ŞI IA CUVÂNTUL APOSTOLULUI : „CELOR BOGAŢI ÎN VEACUL DE ACUM PORUNCEŞTE-LE SĂ NU SE SEMEŢEASCĂ” …

Celor bogaţiRead More »

OMILIA XIII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhu l, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul …

OMILIA XIIIRead More »

63. Urmările lăcomiei

„Rădăcina tuturor relelor – zice Apostolul – este iubirea de arginţi”. De aici, neînţelegerile, duşmăniile şi războaiele: de aici, certurile, jignirile, bănuielile , ofensele; de aici, uciderile, tâlhăriile, profanarea mormintelor. Din pricina lăcomiei oraşele şi satele, drumurile, pustietăţile, munţii, văile, colinele, totul, într-un cuvânt, e plin de sânge şi de crimă. Flagelul nu cruţă nici …

63. Urmările lăcomieiRead More »