No Picture

Celor bogaţi

26/06/2007 admin 0

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT CARE S-A ROSTIT IN ÂNTIOHIA, ÎN BISERICA .. CE SE ZICEA CEA VECHE, PE CÂND ERA PREOT. PENTRU NEVOIA CE […]

No Picture

OMILIA III – 2Timotei

25/05/2007 admin 0

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu […]

No Picture

OMILIA V – 2Timotei

25/05/2007 admin 0

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Vrednic de crezare este cuvântul: căci dacă am murit împreună cu El, vom şi învia […]

No Picture

OMILIA XIII

09/05/2007 admin 0

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu […]

No Picture

OMILIA XI

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Impotriva lăcomiei şi a iubirii de argint] „Că de vreme ce am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii […]

No Picture

9. Neajunsurile îmbuibării

19/04/2006 admin 0

Să nu vă miraţi dacă Domnul numeşte îmbuibările spini. Nu vă daţi seama, pentru că patima vă îmbată. Dar cei sănătoşi ştiu că îmbuibarea strică […]

No Picture

63. Urmările lăcomiei

18/04/2006 admin 0

„Rădăcina tuturor relelor – zice Apostolul – este iubirea de arginţi”. De aici, neînţelegerile, duşmăniile şi războaiele: de aici, certurile, jignirile, bănuielile , ofensele; de […]