Despre iubirea de argint

OMILIA VII – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor ii oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, bulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, tară cu-f cernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, …

OMILIA VII – 2TimoteiRead More »

OMILIA XVII

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt că sunt fraţi; ci mai mult să-i slujească, fiindcă primitorii bunei lor slujiri sunt credincioşi şi iubiţi. Acestea învaţă-i şi porunceşte-le. Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului …

OMILIA XVIIRead More »