No Picture

OMILIA III

09/05/2007 admin 0

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-I […]

No Picture

OMILIA I

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui […]

No Picture

OMILIA V

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre judecată şi osândă] „Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat […]

No Picture

OMILIA VII

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Să nu purtăm duşmănie fratelui ce progresează duhovniceşte] „Dar ce? Avem noi vreo precădere? Nicidecum. Căci am învinuit mai […]

No Picture

OMILIA IX

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Să ne punem nădejdea în Dumnezeu] „Şi nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, […]

No Picture

OMILIA XV

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea pentru Hristos] „Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al […]

No Picture

OMILIA XVI

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [„… aş fi dorit să fiu eu însumi anatema… ”] „Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa […]

No Picture

OMILIA XXI

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre ospitalitate] „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare. Aşa şi […]

No Picture

OMILIA XXII

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Nu trebuie a răsplăti răului cu răul] „Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi” (Romani 12, […]

No Picture

OMILIA XXIII

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea desăvârşită] „Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri” (Romani 13, 1). Despre această problemă vorbeşte mult Apostolul […]

No Picture

OMILIA XXVII

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Creştinii trebuie să-şi iubească până şi duşmanii] „Iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după […]

No Picture

OMILIA XXIX

09/05/2007 admin 0

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Cum trebuie să fie un dascăl adevărat] „Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi despre voi, că şi voi […]