Despre patimi

16.Neruşinarea este o nerecunoştinţa faţă de Mântuitorul

Voi   sunteţi   mădularele   lui   Hristos,   voi   sunteţi templul Duhului Sfant. Nu vă faceţi, aşadar, mădularele ca ale unei desfrânate. Nu trupul vostru va fi întinat atunci, căci  trupul  vostru nu este al  vostru, ci al  lui Hristos. A zis acestea El, ca să arate că ne iubeşte, pentru că l-a făcut al Său trupul nostru …

16.Neruşinarea este o nerecunoştinţa faţă de MântuitorulRead More »

18. Patimi proprii diferitelor vârste

Viaţa  este  ca  o  nesfârşită  mare. In  mările  cele adevărate sunt anumite locuri în care putem întâmpina felurite primejdii… Tot aşa este şi cu viaţa noastră. Marea care ni se înfăţişează cea dintâi este aceea a copilăriei, mult   zbuciumată,   prin   lipsa   de   înţelepciune   şi   prin nestatornicia vârstei. De aceea, copiilor le sunt rânduiţi îndrumători şi …

18. Patimi proprii diferitelor vârsteRead More »

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blândeţe laşitatea. Să ia aminte bine oricine crede că este stăpân al unei virtuţi, pe când el nu are decât viciul. Aşadar, …

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârceniaRead More »

57. Furtul nu-i mai mult sau mai puţin grav după însemnătatea lucrurilor furate

A fura, a dori lucrul altuia, este o greşeală tot atât de grea, fie că-i vorba de aur, fie că-i vorba de argint sau de altceva, în toate cazurile, ea provine de la aceeaşi înclinaţie. Cel ce a furat puţin nu se va da în lături să fure mai mult. Dacă prilejul îi lipseşte, aceasta …

57. Furtul nu-i mai mult sau mai puţin grav după însemnătatea lucrurilor furateRead More »

93. Obârşia răului

Dar pentru ce a făcut Dumnezeu pe om aşa cum este (adică în stare de a fi rău)? Nu Dumnezeu l-a făcut aşa, departe de aceasta; căci altfel nu l-ar fi pedepsit. Ţinem oare de rău pe robii noştri când înşişi noi suntem în greşeală? Cu atât mai mult Dumnezeu, stăpânul lumii, nu ne-ar fi …

93. Obârşia răuluiRead More »