Despre ospitalitate

OMILIA XXI

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre ospitalitate] „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare. Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora” (Romani 12, 4-5). Iarăşi întrebuinţează exemplul pe care l-a folosit şi către Corinteni, înfruntând aceeaşi patimă …

OMILIA XXIRead More »