Despre multumire

OMILIA XVIII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre mulţumire] „Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris” (Romani 10, 14, 15). Aici din nou le …

OMILIA XVIIIRead More »