Despre milostenie

OMILIA I – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru! (II Timotei 1, 1-2) De ce, oare, i-a mai trimis şi […]

OMILIA VI – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Iar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăţi cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit, […]

OMILIA VI – Tit

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de […]

OMILIA A TREIA

din “Omiliile despre pocainta” Despre milostenie şi la Cele zece fecioare Ştiţi, oare, de unde am început predica de mai înainte sau unde am terminat-o, sau de la care subiect au plecat, sau la care subiect au ajuns vorbele cuvântării mele? Cred că aţi uitat ideile cu care mi-am terminat cuvântul. O ştiu asta; dar […]

Cuvântul întâi

Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004 Rostit la începutul Patruzecimii despre locul: „La început a făcut Dumnezeu cerurile şi pământul”; şi despre post şi milostenie 1. Dulce e primăvara pentru corăbieri, dulce-i şi pentru lucrătorii de pământ; însă nici pentru unii, nici pentru ceilalţi nu e aşa de dulce primăvara cum […]

Cuvântul al cincilea

Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004 Că nu pentru Adam suntem pedepsiţi, şi că mai mari sunt bunătăţile ce ne-au venit prin el decât relele, dacă vom lua aminte la noi înşine; şi împotriva celor ce trec pe lângă săraci cu nepăsare 1. Voi, poate, socotiţi că am terminat cuvântul despre […]

ÎMPOTRIVA CELOR CE TREC CU VEDEREA PE SARACI

Din “Dascalul pocaintei – Omilii si cuvântari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT CUM CA NU NE PEDEPSIM PENTRU ADAM ; CI DIMPOTRIVA MAI MARI SUNT CELE BUNE CE AU FOST ADUSE PRIN ACELA, DECÂT CELE DE ÎNTRISTARE, DE VOM LUA AMINTE DE NOI ÎNSINE. SI ÎMPOTRIVA CELOR CE TREC […]

Cuvantul V

din “Omilii la parabola despre saracul Lazar si bogatul nemilostiv” Editura Sophia, Bucuresti, 2002 Despre spusa Apostolului “Fratilor, despre cei ce au adormit nu voim sa fiti întru nestiinta, ca sa nu va întristati”; si despre Iov si Avraam 1. Patru zile am cheltuit tâlcuindu-va pilda lui Lazar, dezgropând comoara pe care am aflat-o în […]

Despre binefacerea către cei săraci

Cuvânt la Duminica a 29-a după cincizecime „ Milă îmi este de popor” (Marc. VIII, 2) Despre binefacerea către cei săraci A nu da săracilor din averea ta, este a prăda. Poate că vă miraţi de acest cuvânt, dar nu vă îndoiţi, căci tot ce avem noi, nu este proprietatea noastră, ci a Domnului Dumnezeu, […]

Mie Mi-ati facut

(MATEI 25) Nu primesti pe strain, ci pe Hristos. Nu dai saracului ci lui Hristos. Daca nu le faci acestea ca pentru El, nici nu le mai face. Saracii sunt doftorii ranelor noastre. Daca tu primesti pe strain ca pe Hristos, de nimic nu te vei rusina ci înca mândreste-te pentru aceasta; iara daca nu-l […]

Cautati Imparatia lui Dumnezeu

(MATEI 6,  33) Dispretuieste averile, de vrei sa ai averi, fii sarac, de voiesti a te   îmbogati Dumnezeu ni-a încredintat o taina  atât de mare , in timp ce noi nu-i încredintam   nici banii. El ne spune: “Incredintati-le  acelea mie si nimeni nu le va rapi; nici molia nu le va roade, nici hotii nu […]

Omilia 7

Cateheza aceluiaşi despre faptul că moaştele sfinţilor mucenici sunt prilej de mare folos pentru noi. Că trebuie să dispreţuim toate ale vieţii de acum şi să ne alipim de cele duhovniceşti; că mare bine este rugăciunea şi milostenia. Către neofiţi 1. Arătând iubitorul de oameni, Dumnezeu, întru tot deosebită purtare de grijă (1) faţă de […]

28. Cea dintâi treaptă a renunţării: milostenia

Aş fi mulţumit acum, dacă v-aş putea învăţa să nu fiţi zgârciţi, să pricepeţi frumuseţea milosteniei şi îndatorirea de a da ceva din ceea ce aveţi. De veţi pune în lucrare aceste îndrumări, prea iubiţii mei, ridicaţi-vă curând la şi mai mari învredniciri. Acum se cade să lepădăm de la noi luxul prisoselnic, să ne […]

34. Câstigul ce-l avem cercetând pe cei necajiti

Dati ascultare întelepciunii lui Solomon, care a fost rasplatit cu mângâieri de tot felul – bucurându-se de cea mai desavârsita asezare. Ce zice el? “Mai bine este sa mergi în casa unde salasluieste mâhnirea, decât acolo unde se râde”. Ce înseamna aceasta, fratilor? E ca una din privelisti zamisleste tulburare – pe când cealalta, cumpatare. […]

56. Milostenia nu-i mai mult sau mai puţin merituoasă,după însemnătatea darurilor

după însemnătatea darurilor Vă spun din nou aceea ce, adesea, v-am spus: nu după însemnătatea darurilor se măsoară milostenia, ci după duhul celui care dă. Ştiţi povestirea văduvei. Bine-i să pomenim mereu această pildă. Săracul, nu mai mult ca altul, nu va deznădăjdui de sine însuşi, având sub ochi pe această femeie care a dat […]

65. Bogăţiile trebuie împărţite

Aşadar, să nu ziceţi: Cheltuiesc ce este al meu, mă bucur de lucrul meu. Nu de aceea ce este al vostru, ci de ceea ce este al altuia. Al altuia, pentru că voi îl vreţi aşa, căci voia lui Dumnezeu ar fi ca bunurile ce v-a încredinţat pentru fraţii voştri să devină ale voastre cu […]


Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet