Despre smerenie

OMILIA II- Filimon

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Mulţumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele, auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii, ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei lupte bune, pe care o …

OMILIA II- FilimonRead More »