Despre Judecata viitoare

OMILIA X

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.  Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine …

OMILIA XRead More »