Despre proorocii

De folos este sa fie neluminate proorociile

CUVÂNT Ca de folos este sa fie neluminate proorociile cele pentru Hristos, pentru neamuri si pentru caderea iudeilor Masa prooroceasca voiesc sa va pun astazi înainte si în noianul întelepciunii lui Isaia ma pregatesc sa slobozesc cuvântul. Dar ma sfiesc si ma tem, ca nu cumva iesind din liman si ajungând la adâncul întelegerilor proorocesti, …

De folos este sa fie neluminate proorociileRead More »