Despre blandete

Cuvântul II

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Despre credinţa şi filosofia şi blândeţea Anei; despre cinstea faţă de preoţi şi că trebuie să ne rugăm şi când începem masa şi când o terminăm. 1. Nimic nu este deopotrivă cu rugăciunea, nimic mai puternic decât credinţa. De amândouă ne-a dat dovadă Ana ieri. Căci cu aceste …

Cuvântul IIRead More »

Omilia IX din Comentariul la epistola I către Timotei

(PG 62, 543-548) din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” „Femeia să se înveţe în linişte cu toată supunerea, femeii să înveţe [pe altul] nu-i îngădui, nici să-1 stăpânească pe bărbat, a să fie întru linişte. Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată …

Omilia IX din Comentariul la epistola I către TimoteiRead More »

Adevărata educaţie a copiilor(1)

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Sfântul mucenic Vavila (4 Sept.) S-a întâmplat că erau acolo [la judecată], lângă Vavila, trei fraţi tineri de ani, dar bătrâni cu înţelepciunea, pe care Sfântul Vavila cu duhovnicească hrană i-a crescut, şi îi avea pe ei ca pe fiii săi. Aceia, urmând după învăţătorul lor, şi chiar …

Adevărata educaţie a copiilor(1)Read More »

DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE FII NU ESTE DE NELUAT ÎN SEAMA

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvantari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 C U V Â N T CHIAR SI ÎN PRAZNICUL A CINCIZECI DE ZILE TREBUIE SA NE ADUCEM TOTDEAUNA AMINTE DE POST. PENTRU PURTAREA DE GRIJA A LUI DUMNEZEU, SI CUM CA DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE …

DRAGOSTEA CEA FIREASCA A PARINTILOR CATRE FII NU ESTE DE NELUAT ÎN SEAMARead More »

DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILOR

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvantari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT DESPRE CREDINTA ANNEI, DESPRE ÎNTELEPCIUNEA SI BLÂNDETEA EI ; SI DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILOR. TREBUIE SA NE RUGAM ATUNCI CÂND ÎNCEPEM A PRÂNZI SI DUPA CE TERMINAM. Nimic nu este asemenea rugaciunii, o iubitilor ; nimic nu …

DESPRE CINSTEA DATORATA PREOTILORRead More »

Cum că este primejdios a merge la teatre imorale

CUVÂNT Cum că este primejdios a merge la teatre imorale care provoacă la desfătări; cum că David, în cele ce a făcut lui Saul, a covârşit întru totul virtutea iertării; si cum că a suferi cu blândeţe nedreptatea este la fel cu a da milostenie Socotesc că mulţi din cei de mai înainte ne-au lăsat …

Cum că este primejdios a merge la teatre imoraleRead More »

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârcenia

Trebuie multă băgare de seamă să putem lămuri ceea ce este una şi ceea ce este alta, aceasta pentru că alături de virtuţi se află viciile, alături de uşurinţa exprimării obrăznicia, alături de blândeţe laşitatea. Să ia aminte bine oricine crede că este stăpân al unei virtuţi, pe când el nu are decât viciul. Aşadar, …

20.Blândeţea şi laşitatea, economia şi zgârceniaRead More »