Cateheze maritale – Omilii la căsătorie

Traducere din limba greacă veche Pr. Marcel HANCHEŞ


Apare cu binecuvântarea P. S. Sale, P. S. Lucian Lugojanu
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

Editura «Oastea Domnului» – Sibiu 2004

Cuprins:

La cuvintele apostoleşti: „Din pricina desfrâului fiecare să-şi aibă nevasta lui”

„Femeia este legată prin Lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; iar dacă moare, liberă este, dacă vrea, să se mărite, numai întru Domnul. Mai fericită este însă dacă rămâne aşa”

Laudă lui Maxim şi despre ce fel de soţie trebuie să ne luăm

Omilia aceluiaşi, rostită în Biserica Sfintei Irina, despre râvna celor prezenţi la biserică şi despre uşurătatea celor care lipsesc şi despre cântare; şi că firea nu este pricină s-o oprească pe femeie de a apuca pe calea virtuţii

Omilia despre căsătorie. Din comentariul la Efeseni

I. Nunta din Cana Galileii

II. „Ce este Mie şi ţie, femeie? Nu a venit încă ceasul Meu.”

III. „Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii”

„Imbrăţişaţi pe .Priscilla şi Aquila” şi cele următoare. Cuvântul 1
Despre Aquila şi Priscilla; şi că nu se cuvine să grăim de rău pe preoţii lui Dumnezeu. Cuvântul 2