Omilii şi cuvântări

VITA TEOLOGICA ET MONASTICA

OMILII ŞI CUVÂNTĂRI
I.

Introducere, traducere, note şi comentarii de

† IRINEU SLĂTINEANU

PĂRINŢI ORIENTALI I.

1994

C U P R I N S

Predoslovie către cititori

Cuvânt la ziua Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Cuvânt la Cruce şi la tâlhar, pentru a doua venire a lui Hristos şi pentru a ne ruga adeseori pentru vrăjmaşi

Cuvânt la Sfântul Praznic al Cineizecimii, şi pentru ce nu se mai fac acum semne şi minuni

Cuvânt la Sfântul praznic al Cincizecimii II

Cuvânt cum că din lenevire se naşte răutatea şi din osârdie fapta cea bună. Şi nimeni nici oamenii cei răi, nici chiar diavolul nu poate vătăma pe cel ce se trezveşte. Dovedire din alte multe locuri şi din cele ce s-au petrecut cu Adam şi cu Iov

Cuvânt despre Proorocul Iona Daniel şi despre cei trei tineri, şi pentru pocăinţă

Cuvânt despre post, care s-a zis în săptămâna a şasea a sfintelor patruzeci de zile

Cuvânt la Sfântul Apostol Pavel

Cuvânt la cuvântul apostolului : „Foloseşte puţin vin, pentru stomacul, tău şi pentru desele tale slăbiciuni”

Cuvânt la cuvântul apostolului : „Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le să nu se semeţească”

Cuvânt despre postul cel adevărat ; şi cum că mai rău este a judeca, decât a mânca carne de om. Şi pentru cei ce s-au junghiat pentru zarvă