DOWNLOAD CARTE: Puţul şi împărţirea de grâu

Puţul şi împărţirea de grâu

– 57 de predici de Sfântul Ioan Gură de Aur –

Editura Bunavestire

Bacău

1995

Poate fi descarcată de AICI şi se deschide cu programul WinDjView, disponibil AICI

CUPRINSUL

Înainte cuvântare

1. Pentru Judecata ce va să fie (I)

2. Pentru Judecata ce va să fíe (II)

3. Pentru Judecata ce va să fie (III)

4. Pentru a doua vertiré a Domnului nostru Iisus Hristos; şi pentru gheena

5. Pentru Judecata ce va să fie; şi pentru gheena

6. Pentru Antihrist

7. Pentru venirea lui Hristos la Judecată

8. Pentru rugăciune (I)

9. Pentru rugăciune (II)

10. Pentru rugăciune (III)

11. Din cuvântul 19 la Matei pentru Rugăciunea Domnească, care este „Tatăl nostru”

12. Pentru Pocăinţă (I)

13. Pentru Pocăinţă (II)

14. Pentru dobândă

15. Pentru baiere, descântece şi vrăji

16. Pentru pofta trupească

17. La cuvântul Apostolului: „Dar nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Deci dar pe mădulările lui Hristos le voi face mădulări ale curvei? Să nu fie!” (I Cor.6,15)

18. Pentru pocăinţă; şi prin câte chipuri se isprăveşte pocăinţa cea adevărată

19. Pentru zavistie (I)

20. Pentru zavistie (II)

21. Pentru pomenirea de rău (I)

22. Pentru pomenirea de rău (II)

23. Pentru desfătare şi beţie (I)

24. Pentru desfătare şi beţie (II)

25. Pentru desfătare

26. Pentru slava deşartă (I)

27. Pentru slava deşartă (II)

28. Cum că nimic nu ne folosim de post fără de celelalte isprăvi

29. Pentru Jurământ

30. Pentru blândeţe şi suferirea de rele

31. Pentru bogăţie şi sărăcie (I)

32. Pentru bogăţie şi sărăcie (II)

33. Pentru iubirea de argint şi asuprirea (I)

34. Pentru iubirea de argint şi asuprirea (II)

35. Pentru iubirea de argint şi asuprirea (III)

36. Pentru iubirea de argint

37. Pentru milostenie (I)

38. Pentru milostenie (II)

39. Pentru milostenie (III)

40. Pentru milostenie (IV)

41. Pentru milostenie (V)

42. Pentru mânie şi iuţime

43. Pentru cinstirea Dumnezeieştilor Scripturi

44. Pentru creşterea copiilor (I)

45. Pentru creşterea copiilor (II)

46. Pentru ce fel de clironomii trebuie să lăsăm copiilor noştri

47. Pentru podoaba şi pohfala muierilor

48. Pentru purtarea de grijă de muieri; şi pentru supunerea şi cinstea muierii către bărbat

49. Pentru că bărbaţii trebuie a suferi neajunsurile soţiilor şi a îndrepta cu toată îndelunga răbdare pe cele fără de socoteală

50. Că nu se cuvine a se iuţi stăpânele şi a bate pe slujnicele lor. Şi pentru buna cuviinţă a lor către bărbaţi

51. Pentru Preoţie (I)

52. Pentru Preoţie (II)

53. Pentru Sfintele şi Prea Curatele Taine (I)

54. Pentru Preasfântele şi Preacuratele Taine (II)

55. Pentru Preasfintele şi Preacuratele Taine (III)

56. Pentru moarte (I)

57. Pentru moarte (II)