Problemele vieţii

Cuvânt introductiv – Problemele vieţii

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Cuvânt introductiv Arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Ioan I, care pentru nespusa lui iscusinţă oratorică a rămas cunoscut în istorie cu prenumele „Gură de Aur”, este neîndoielnic cel mai minunat chip bisericesc din întreaga lume de după perioada post-apostolică şi până astăzi. S-a născut în Antiohia, marea capitală elenă a Siriei, între …

Cuvânt introductiv – Problemele vieţiiRead More »

Voile lui Dumnezeu

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Voile lui Dumnezeu Apostolul Pavel, care a cunoscut atâtea taine negrăite şi a urcat până la al treilea cer, în vreme ce cerceta voile şi judecăţile lui Dumnezeu, a simţit o ameţeală, ca şi când ar fi privit într-un abis. Străduin-du-se să caute adâncimea înţelepciunii lui Dumnezeu,  s-a tulburat. S-a …

Voile lui DumnezeuRead More »

Roadele necazurilor

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Roadele necazurilor Multă sudoare varsă ţăranul pentru a-şi cultiva ogorul – pregăteşte boii, ară, seamănă, înfruntă greutăţile iernii, sapă şanţuri adânci pentru ca apa prisositoare să se scurgă, face atâtea şi atâtea lucrări necesare şi obositoare. Toate însă sunt făcute cu bunăvoinţă de ţăran, cu o singură nădejde: că atunci …

Roadele necazurilorRead More »

Chinurile iadului

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Chinurile iadului Plăcerea păcatului este ca o umbră şi ca un vis. Se stinge înainte ca omul să guste bine din ea. Însă pedepsele care o urmează nu au sfârşit. Puţină este dulceaţa pe care i-o dăruieşte omului, dar veşnică amărăciunea. Ceea ce este un vis de o clipă în …

Chinurile iaduluiRead More »

Fericirea raiului

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Fericirea raiului Dacă ai fi chemat să te faci împărat şi, pentru a ajunge în oraşul în care s-ar săvârşi încoronarea ta, ai fi nevoit să-ţi petreci o noapte într-un han mizerabil, plin de fum, murdărie, gălăgie, zgomote, o mie şi una de greutăţi şi deranjuri, n-ai face asta cu …

Fericirea raiuluiRead More »

Căile pocăinţei

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Căile pocăinţei Eşti păcătos? Nu deznădăjdui! Intră în biserică pentru pocăinţă. Ai păcătuit? Spune-I lui Dumnezeu: „Am păcătuit!”. E chiar atât de greu să-ţi mărturiseşti păcatul? Dar dacă nu te osândeşti singur pe tine, îl vei avea osânditor pe diavol. Grăbeşte-te şi răpeşte-i această lucrare; căci, adevărat, lucrarea lui este …

Căile pocăinţeiRead More »

Întâmpinarea morţii

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Întâmpinarea morţii Multe lucruri vrem să le aflăm şi să le înţelegem, dar mai ales vremea când va veni sfârşitul lumii. Apostolul Pavel, pentru a potoli această nepotrivită preocupare a noastră, scrie într-o epistolă de-a lui: „Iar despre ani şi despre vremi, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem noi, …

Întâmpinarea morţiiRead More »

Căsnicia creştină

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Căsnicia creştină Un om înţelept, care a spus multe cuvinte de folos, le-a spus şi pe acestea: „Femeia şi bărbatul să se înţeleagă bine între ei” (Parafrază la Înţelepciunea lui Sirah 25, 1). De la început Dumnezeu a avut grijă ca soţii să trăiască în armonie. De aceea vorbeşte despre …

Căsnicia creştinăRead More »

Creşterea copiilor

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Creşterea copiilor Vă rog din suflet şi vă implor să aveţi mare grijă de copiii voştri şi să căutaţi mântuirea sufletului lor. Să urmaţi exemplul lui Iov, care, fiindu-i teamă ca nu cumva copiii lui să păcătuiască fie şi cu cugetul, aducea jertfe şi se ruga mult pentru ei. Să …

Creşterea copiilorRead More »

Iubirea creştină

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Iubirea creştină Domnul a spus: „Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Se găsesc oare doi sau trei adunaţi întru numele Lui? Se găsesc, dar rareori. De altfel nu vorbeşte de o simplă adunare şi unire locală …

Iubirea creştinăRead More »

Bogăţia şi sărăcia

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Bogăţia şi sărăcia Dacă vezi că cineva devine bogat fără s-o merite, nu-l ferici, nu-l invidia, nu te îndoi de sfânta pronie, nu crede că în lumea aceasta se petrece ceva întâmplător şi fără scop. Adu-ţi aminte de parabola bogatului şi a lui Lazăr. Bogatul ajunsese pe crestele bogăţiei şi …

Bogăţia şi sărăciaRead More »

Participarea la slujbele Bisericii

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Participarea la slujbele Bisericii Puţini sunt aceia care vin la biserică. Care este, oare, cauza acestui fenomen? Prăznuim pomenirile sfinţilor şi aproape nimeni nu apare în biserică. Se pare că distanţa îi duce pe creştini la nesârguinţă; sau poate că nu distanţa, ci doar nesârguinţa îi împiedică. Fiindcă, aşa cum …

Participarea la slujbele BisericiiRead More »

Pronia lui Dumnezeu

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Pronia lui Dumnezeu Din ce cauză Dumnezeu nu-l nimiceşte pe vrăjmaşul oamenilor, diavolul, care i-a înşelat pe Adam şi Eva şi continuă să ne războiască sălbatic pe toţi? Este o întrebare şi totodată un reproş al multora. Reproşul aceasta ar fi fost just dacă diavolul ne-ar fi cucerit prin forţă. …

Pronia lui DumnezeuRead More »

Puterea şi slava

din “Problemele vietii” Editura Egumenita Puterea şi slava Sfântul împărat Constantin cel Mare (324-37), când câţiva oameni au aruncat cu pietre în statuia lui iar alţii l-au îndemnat să-i pedepsească, spunând că a fost distrusă complet faţa statuii, şi-a ridicat privirea, a zâmbit netulburat şi a spus: „Văd că n-am nici o rană. Şi capul …

Puterea şi slavaRead More »